Nameštaj

U izradu nameštaja osim drveta ulaze i materijali kao što su aluminijum, mesing, čelik, tkanine, PP, PS, koža, staklo, bambus, trska.

Podela nameštaja prema nameni:

 • kućni
 • kancelarijski
 • za javne objekte

Podela nameštaja prema stilu:

 • savremeni
 • stilski
 • klasični
 • antikviteti

Savremeni, odlikuje se jednostavnošću, boje. Stilski, po uzoru na neku istorijsku epohu. Klasični, neuspela kopija stilskog nameštaja. Antikviteti, ova vrsta nameštaja potiče iz neke epohe, kao što je recimo renesansa.

Podela nameštaja prema materijalu:

 • drveni
 • metalni
 • tapacirani
 • plastični
 • pleteni

 

Tehnologija proizvodnje nameštaja sastoji se iz projektovanja, izrade po zadatom nacrtu, dorade.

Projektovanje podrazumeva nacrte, skice, plan, konstrukcija, odredjuje se čemu će služiti, oblik, boja, materijal.

Izrada po zadaom nacrtu, podrazumeva pristupanje krojenju, šivejnu.

Dorada proverava ispravnost nameštaja, manuelno se odstranjuju greške, ako se ne može manuelno doraditi, to se naziva feler.

Podeli