Ne retko ili neretko – Kako se piše

Ako se dvoumite da li je pravilno ne retko ili neretko, odgovor glasi: pravilno je oboje u različitim situacijama. Da saznate kada je pravilno neretko, a kada ne retko, pročitajte nastavak teksta.

Objašnjenje kada je pravilno neretko

Reč neretko po svojoj vrsti je prilog, nastala slaganjem dveju reči (ne+retko), te se piše kao jedna leksema. Značenje ove reči je: često, skoro svakodnevno, frekventno. Primer njene pravilne upotrebe:

Oni nas neretko obraduju i svrate.

Objašnjenje kada je pravilno ne retko

Konstrukcija ne retko koristi se u doslovnom značenju, a kako bismo lakše prikazali njenu pravilnu upotrebu, ilustrovaćemo je primerom:

To testo treba da bude gusto, a ne retko.

Nadamo se da smo razjasnili vašu nedoumicu kada treba upotrebiti prilog neretko, a kada konstrukciju ne retko, te da neće biti problema u vezi sa njihovom pravilnom upotrebom u budućnosti.

Podeli