Studentkinje u Banja Luci nisu mogle da prijave ispit bez poljupca

Nekoliko studentkinja Tehnološkog fakulteta u Banja Luci su optužile Velimira Balabana, referenta za studentska pitanja, za uznemiravanje. Pročitajte u nastavku šta se tačno desilo kada su htele da prijave ispite.

studentkinja sa rancem

Deset devojaka sa ovog fakulteta tvrde da im se Balaban na neki način nabacivao – davao im je komplimente i obećavao da im može srediti određene ispite, a od nekih je čak tražio da ga poljube da bi im prijavio ispit.

„Uzimao je brojeve iz naših dokumenata i slao svakakve poruke”

„Bio je neprijatan kada smo prijavljivale ispite i odavao je utisak kao da nam se nabacuje, a reč je o čoveku koji nam može biti otac. Od jedne koleginice je tražio da ga poljubi kako bi joj prijavio ispit. Jedna devojka se žalila profesorima i kasnije dekanu”, ispričala je jedna od studentkinja. Takođe je rekla da su studentkinje odštampale sve sporne poruke i predale ih u dekanat.

Studentkinje navode da je pokušavao i nešto ozbiljnije da uradi

Optužbe protiv Balabana su veoma jake. Neke studentkinje navode da se nije zaustavljao na porukama i poljupcima. Pritužbi je bilo i na drugim fakultetima. Kada je saznao da se protiv njega podnose prijave, iznenada je uzeo bolovanje.

Balaban je i ranije bio osumnjičen za nepristojno ponašanje

On je sa Mašinskog fakulteta usmenim nalogom tadašnjeg rektora premešten na Tehnološki fakultet. Zbog lakše povrede radne obaveze, odlukom dekana izrečena mu je disciplinska mera. Rektor Univerziteta Milan Mataruga navodi da ne zna šta se ranije dešavalo, jer je Balaban na Tehnološkom fakultetu od početka njegovog mandata.

Banjalučki univerzitet još nije dobio zvaničan dopis

Mataruga  je potvrdio da ima nezvačine informacije da je na forumu bilo reči o nepristojnom ponašanju nekog od zaposlenih na Tehnološkom fakultetu”. Takođe, navodi da očekuje od fakulteta da pokrene proceduru disciplinskog postupka, pa će se shodno tome postupiti prema zaposlenom.

Balabanu sledi otkaz

Dekan Tehnološkog fakulteta Ljiljana Vukić potvrđuje ozbiljnost priče:„Bilo je na njega i ranije pritužbi, a jednom smo ga javno opomenuli i naglasili da bi najmanji prekršaj dalje značio da će dobiti otkaz. Prikupljamo dokaze i idemo ka proceduri za disciplinsku komisiju”.

Da li ste vi imali sličnu neprijatnost na svom fakultetu?

Podeli