Novac uplaćen za master studije će biti vraćen studentima

Studentima koji imaju status budžetskih, a ipak su platili školarinu za upis na master studije u akademskoj 2018/19 godini za program “Obrazovne politike” novac će biti vraćen, navedeno je iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Do apsurdne situacije da moraju da plate školarinu u iznosu od skoro sto hiljada dinara iako su stekli status za rangiranje na budžetsku listu, studenti su došli prilikom upisa na programe master studijaObrazovne politike”.

Zašto studenti plaćaju iako su na budžetu?

Ovaj program može da se pohađa na Univerzitetu u Beogradu gde se na teret budžeta upisuje pet studenata dok 25 ima status samofinansirajućih, kao i na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu gde se može upisati dvadeset studenata koji će sami snositi troškove školarine.

Kako se navodi iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, prethodna administracija saglasila se sa povećanjem kvota na određenim smerovima, ali nisu postojale tehničke mogućnosti da se obezbedi finansiranje budžetskih mesta na master programima na nivou univerziteta.

“U prethodnom periodu bila su odobravana i finansirana dodatna budžetska mesta na IT smerovima na visokoškolskim ustanovama. Ministarstvo će nastaviti sa ovom praksom i naredne godine i predlagaće budžetsko finansiranje za studije koje su u skladu sa potreba tržišta rada”, navedeno je u saopštenju.

Zajednički program dva državna univerziteta u Srbiji ima za cilj da obezbedi kompetentno učestvovanje stručnjaka iz oblasti obrazovnih politika u razvoju, realizaciji i praćenju obrazovnih politika na različitim nivoima obrazovanja.

 

Podeli