Noviteti za novo vreme – upis je u toku!

Fakultet za 21.vek, u skladu sa svojim sloganom, predstavlja još jednu modernizaciju u periodu upisa. Nakon interaktivnih inovativnih projekata Brendator  i Vuseum koje su privukle pažnju, u fokus interesovanja su došle i SMART SLUŠAONICE. Modernizovan sistem izvođenja nastave očekuje sve studente MEF fakulteta.

Studenti u holu mef fakulteta

Renoviran enterijer slušaonica je opremljen tehničkom oprema koja dodatno olakšava i podstiče kreativnost studenata/kinja tokom izvođenja nastave. Trenutno, fakultet raspolaže sa pet smart slušaonica, informatičkim kabinetom i smart amfiteatrom.

Amfiteatar mef fakulteta

Interakcija je postala najbitniji deo predavanja kako bi nastava tekla u skladu sa interesovanjima mladih ljudi, koji diktiraju standarde. Apsolutno je prevaziđen sistem pasivnog slušanja i prezentovanje nezanimljivih sadržaj koje treba upamtiti a potom reprodukovati. Sada je student/kinja aktivan učesnik ali i kreator nastave.

Noviteti za novo vreme nastali su u skladu sa perspektivnim studentima/kinjama koji očekuju da se sistem obrazovanja konačno prilagodi njihovim mogućnostima i kapacitetima. Upis je u toku za sve one koji žele moderan sistem obrazovanja!

4k vizual amfiteatra na mef fakultetu

U skladu sa standardima modernog obrazovnog sistema, smart slušaonice su potvrda da je savremeno izvođenje nastave neophodno novim generacijama. Da bi ostvarili pun potencijal kroz obrazovanje, potrebno je da se sistem edukacije uskladi prema potrebama studenata, što je MEF definitivno uspeo.

Smart slušaonica roze boje u amfiteatruUpis je u toku! Dobro došli na MEF!

Podeli