Oblici vladavine

Oblik vladavine zavisi od šefa države. Šef države i vrhovni državni organ nije isto. Vrhovni državni organ je danas parlament, a šef države je predsednik.

Šef države:

–         predsednik republike, kralj

–         nastupa u ime zemlje

–         zaključuje medjunarodne ugovore

–         ima nadležnosti u zemlji

–         komandant oružanih snaga

–         starešina svih organa uprave

–         podnosi zakonske predloge

–         ima pravo veta (privremena zabrana, ponovno glasanje)

–         daje pomilovanja (daje pojedincu, oprašta mu deo kazne) na osnovu molbe, izveštaja pedagoških služb, opraštanje kazne većem broju lica daje narodna skupština.

 

Tipovi država:

–         monarhije (švedska, engleska, norveška, holandija)

–         republike

 

Mnarhije, vladar je kralj, sultan, faraon, knez, car (vlada u državi u kojoj ima više naroda). Monarh je pravno neodgovoran (ličnost iznad zakona). Moralno i politički suveren, dolazi na vlast nasledjivanjem, mandat mu je doživotno traje.

Klasifikacija prema stepenu ovlašćenja:

–         apsolutne, neograničene monarhije, monarh je šef države i vrhovni državni organ, karakteristična za 3. fazu feudalizma. Saudijska arabija, porodica ALSAUD po kojoj je i ime Arabija.

–         ograničena, ustavna (monarh mora da poštuje odredbe ustava koji donosi neki državni organ) ili parlamentarna (mora da poštuje ustav i odluku parlamenta). Današnje monarhije su parlamentarne.

 

Republike, šef države je predsednik. Inokosni organ a može biti i predsedništvo. Dolazi na vlast izborima i mandat mu je 4, 5 ili 7 godina (kod nas 5). Predsednik je odgovoran po zakonu moralno i politički (može da bude smenjen ako prekrši ustav). Treba razlikovati predsedničke (SAD) i parlamentarne (francuska, nemačka) republike.

Podeli