Oboljenje ili obolenje – Kako se piše

Na pitanje da li se piše oboljenje ili obolenje odgovor glasi oboljenje. Pojašnjenje za ovu jezičku dilemu naći ćete u redovima koji slede.

Objašnjenje zašto je ispravno oboljenje

Glagoli VI vrste (tipa moliti-molim i voleti-volim) odlikuju se time što im se prezentska osnova završava na vokal -I-. Prezentska osnova dobija se tako što se glagol stavi u 1. lice množine prezenta, a zatim se odbije nastavak -MO.

U slučaju glagola oboleti, 1. lice množine prezenta glasi: obolimo, a kada se oduzme nastavak -MO, ostaje prezentska osnova, koja glasi: oboli-. Glagolske imenice koje su nastale od ovog tipa glagola odlikuju se time što se u njima dešava glasovna promena jotovanje, što znači da imaju nastavak koji glasi -LJENJE, a koji se pogrešno piše i izgovara kao -LENJE. Stoga je, dakle, pravilno pisati i govoriti samo oboljenje.

Nadamo se da je vaša dilema da li se piše oboljenje ili obolenje razrešena, te da u budućnosti nećete imati problem sa pisanjem ove reči.

Podeli