Odlike i faktori demografskog razvoja

 Čovek je najsavršenije biće žive prirode. Prvi čovek se pojavio pre 1.5 miliona godina. Njegova prapostojbina bila je oblast Azije i Afrike. Broj ljudi na Zemlji neprekidno raste. Latinska Amerika, Azija, Afrika, Amerika su za 30 godina udvostručile broj ljudi.

Prirodni priraštaj se izražava kroz rodjenje i smrt. Broj rodjenih je natalitet, a broj umrlih mortalitet.

Prirodni priraštaj je razlika između broja rođenih i broja umrlih lica u odnosu prema ukupnom broju stanovnika.

U pogledu prirodnog priraštaja stanovnici se dele na 4 grupe:

Prvu grupu čine zemlje sa visokim prirodnim priraštajem iznad 20%0.

  • Drugu grupu čine zemlje sa umerenim prirodnim priraštajem od 10 do 20%0 . To su zemlje u kojima se stopa prirodnih priraštaja smanjila u odnosu na nekadašnju.To su: Brazil, Argentina, Indonezija, Maroko, Turska.
  • Trecu grupu čine zemlje sa niskim prirodnim priraštajem, do 10%0.  Tu spadaju evropske zemlje, SAD, Kanada, Japan, Australija.
  • Četvrtu grupu čine zemlje gde je prirodni priraštaj negativan. Broj umrlih je veći od broja rođenih. Ta pojava se naziva depopulacija.

Emigracija je iseljavanje stanovništva. Doseljavanje stanovništva se naziva imigracija. Kretanje stanovništva naziva se migracija.

Uzroci migracija su najčešce ekonomski. Visok prirodni priraštaj, elementarne nepogode, bolesti, glad, ratno stanje takođe utiče na odlazak na rad u druge zemlje. Sa pojavom industrije ojačala su kretanja stanovništva iz sela u gradove. U novije vreme u industrijski razvijenim zemljava sve su češce migracije putujućih radnika poznate pod imenom radnički nomadizam.

Podeli