Odnost makro i mikro ekonomskih disciplina

Mikroekonomske discipline, osnivač Adam Smit.

Adam Smit smatra se osnivačem mikroekonomske discipline. Smatra da sve što je dobro za preduzeće, dobro je i za celu zajednicu.

 

Mikroekonomska nauka je teorija ekonomskih sistema, koja se bavi ponašanjem pojedinih privrednih jedinica ili pojedinih delova privrede i njihovim medjuodnosima.

 

U domenu ove nauke je problematika teorije cena, teorije troškova, teorije tržišta, zakona ponude i tražnje, konkurencija.

 

 

Makroekonomska nauka, osnivač je Džon Miler Kejns.

On tvrdi da sve što je dobro za pojedinačnog privrednog subjekta, ne mora da bude dobro i za zajednicu.

 

Makroekonomska nauka je ekonomska teorija koja se bavi istraživanjem makroekonomskih odnosa društvene reprodukcije, odnosno privrede kao celine.

 

 

Ova dva teoretičara izmirili su se i uskladili svoje stavove, koji je ostven u koncepciji osnove ekonomije. Zaključili su da su mikro i makro ekonomske discipline usko povezane i ne mogu jedna bez druge.

 

 

Podeli