Olovo

Najvažnije rude olova su:

 

–         falenit PbS

–         ceruzit PbCO3

 

Osobine olova: spada u teške metale, sivo bele boje, na sobnoj temperaturi je toliko mekan, da se može nožem seći, može da se kuje. Loš je provodnik, kao i cink i bakar prevlači se slojem svog oksida, radi sprečavanja dalje oksidacije. Gradi legure antimon i kalaj. Koristi se za izradu olovnih akumulatora, kablova, ranije za proizvodnju cevi (vodovodne cevi), za izradu kontejnera(za čuvanje i transport radioaktivnih izotopa), izradu zaštitnog odela, izradu sačme, municije. Nalazi se i u novinama, štamparijama.

Podeli