Ostale mere kojima se štiti domaća privreda

  1. Borba protiv monopola – svetska trgovinska organizacija smatra da monopoli treba da učestvuju u svetskoj trgovini, moraju da budu fer i trebaju da budu mnogo lojalniji (njihove cene ne smeju da se formiraju na tako niskom nivou).
  2. Državna preduzeća (PTT, ED, vodovod) – svetska trgovinska organizacija se zalaže za raspisivanje tendera kada se vrši javna nabavka.
  3. Primena antidampinških carina ili zabrana uvoza kada je u pitanju damping.
  4. Poljoprivreda – prelermani – takse koje se primenjuju u poljoprivredi  i koje imaju za cilj izjednačavanje domaćih i uvoznih cena.
  5. Uvozne takse (porezi, akcize i uvozne takse) čiji je cilj zaštita domaće privrede. U nerazvijenim zemljama predstavljaju 100% iznos, veoma visoke.
  6. Restriktivni uvozni postupak ili šikanosni postupak – cilj je maltretiranje uvoznika kako bi odustao do uvoza.

Podeli