Ovi strani jezici će preuzeti primat u odnosu na engleski jezik

Savremeni svet od svakog pojedinca zahteva poznavanje bar jednog stranog jezika. Kao da je postojao dogovor da, titulu univerzalnog sretstva sporazumevanja ponese baš engleski jezik. Ali, stvari se menjaju. Pogledajte koji su to najvažniji strani jezici koji bi mogli da postanu dominantni u budućnosti, i tako da preuzmu tron engleskom jeziku.

Dominantni strani jezici koji postaju popularniji od engleskog

Neosporno je da je engleski jezik bitan, ali da li je najvažniji?

Presek službenih jezika po zemljama u svetu iz 2015. godine pokazuje da je čak u 54 zemalja engleski službeni jezik, a kada se na to doda broj regiona u kojima se takođe koristi kao službeni, taj broj premašuje sedamdeset.

slika

Mnoge međunarodne organizacije kao službeni jezik koriste engleski. Neke od njih su : NATO, Ujedinjene nacije, Svetska banka, Evropska unija, FIFA, MMF.


Dok je engleski gasio druge strane jezike u školama Srbije, taj trend se polako menja. Nemački postaje sve traženiji poslednjih godina. Oko 850 000 đaka u osnovnim i srednjim školama uči engleski jezik, trenutno skoro pet puta manje pohađa nastavu nemačkog, prema podacima Ministarstva prosvete, ali razlika se stalno smanjuje.

Na to, koji jezik će dominirati u svetu utiču mnogi faktori, možda najviše ekonomski i politički. Imajući to u vidu, predstavljamo vam pet jezika koji koji će možda zameniti mesto koje danas zauzima engleski.

#1 Kineski jezik

Na prvom mestu je po zastupljenosti, sa oko milijardu i 50 miliona ljudi. Ekonomska moć Kine je u porastu, samim tim kulturno širenje je veće.

Najvećem broju ljudi koji ga govori, ovo je maternji jezik (oko milijardu). Kineski jezik izuzetno je težak za učenje. Međutim, kako Kina preuzima vodeću ulogu u svetu, trudi se da preuzme dominaciju kada je reč o upotrebi jezika. Lingvisti već godinama rade na projektima kako bi olakšali njegovo učenje.

Čak i kada ne bismo želeli da poznajemo kineski jezik, u jednom trenutku to može postati neophodno. Sveprisutnost proizvoda, kulturnih sadržaja, doseljavanje ljudi, učiniće važnim znanje ovog jezika kako bismo se lakše snašli u novim okolnostima.

#2 Ruski jezik

Babuska simbol Rusije. Ruski jezik

Prema podacima Kembridžove enciklopedije jezika, ruski kao prvi ili drugi jezik govori preko 455 miliona ljudi. Jedan je od šest zvaničnih jezika UN. 1999. proglašen je za jedan od najuticajnijih jezika na svetu. Koristi se i kao jezik međunarodne komunikacije.

Ruski je zvanični jezik Rusije, Belorusije, Kazahstana i Kirgistana, a u prošlosti bio je jezik međunarodne komunikacije u SSSR. Osim Rusije, koristi se u zemljama koje su ranije bile u sastavu SSSR.

Ruski jezik ima šansu za prevlast, ako ne na svetskom planu, onda bar u Evroaziji.

#3 Arapski jezik

Službeni je jezik u 25 država. Procenjeno je da ga u svetu govori oko 420 miliona ljudi.

slika

Arapskim jezikom se govori od 6. veka nove ere.


Arapski jezik je uticao i na druge jezike koji su prihvatili islam, poput persijskog, turskog, bosanskog, hindi itd. Književni arapski jezik je bio glavni nosilac kulture u Evropi, u srednjem veku, a posebno u oblasti nauke, matematike i filozofije. Posledica je da mnogi evropski jezici u sebi sadrže veliki broj pozajmljenica iz arapskog jezika.
slika

11. najkorišćeniji jezik u Sjedinjenim Američkim Državama.

#4 Hindi

Najviše se govori u severnoj i centralnoj Indiji. Govori ga preko 650 miliona ljudi.

Jedan od službenih jezika Indije, pored engleskog i još 22 jezika. Četvrti je najzastupljeniji, posle kineskog, španskog i engleskog.

Već duže vreme, vode se debate o promociji Hindi jezika. Nesumnjivo, veliko tržište u Indiji zahteva prilagođavanje. Ovo tržište postajaće vremenom sve veće. Porastom ekonomske moći, raste ugled i kulturni uticaj Indije. Zato nije neverovatno da Hindi postane glavni konkurent engleskom jeziku.

#5 Španski jezik

Španski je maternji jezik 352 miliona ljudi, a govori ga i razume 417 miliona. Prema poslednjim istraživanjima ovaj jezik ima najveću stopu porasta broja govornika i smatra se da će u dogledno vreme prestići i engleski jezik.

slika

Španski je jedan od zvaničnih jezika Evropske unije.


On je u širokoj upotrebi u Gibraltaru, isto tako govori se u Andori.

Ako je lični identitet ukorenjen u nacionalnom jeziku i kulturi, ljudi modernog doba eksperimentišu sa višestrukim identitetima. Budućnost je upotreba engleskog jezika, pored maternjeg. Prirodno, ljudi će se truditi da budu konkurentniji poznavanjem što više jezika.

Znanje stranog jezika predstavlja bogatstvo. U ovom trenutku, ipak nije moguće sa sigurnošću predvideti koji je to jezik budućnosti i da li će dominirati samo jedan?

Koji jezik je prema Vašem mišljenju najkorisnije učiti? Da li Vi govorite neki strani jezik, i ako da, koji?

Podeli