Oznake na odeći – održavanje odeće #1

Znate li šta znače simboli na etiketama? Te oznake, koje obično isečemo zajedno sa etiketom „jer nas grebe“, govore nam kako da tretiramo odevni predmet.

Pranje odeće

  • tačkice označavaju temperaturu (hladno, toplo, vruće), a linije ciklus (normalan, perm press, osetljivo)
SIMBOL KRATKO UPUTSTVO ZNAČENJE
s_mw_norm Mašina za veš, Normalno Odevni predmet ne podleže nikakvom posebnom tretmanu.
 s_mw30cs_mw30cd Mašina za veš, Hladno Temperatura ne sme biti viša od 30°C.
 s_mw40cs_mw40cd Mašina za veš, Toplo Temperatura ne sme biti viša od 40°C.
 s_mw50c s_mw50cd Mašina za veš, Vruće Temperatura ne sme biti viša od 50°C.
 s_mw60c s_mw60cd Mašina za veš, Vruće Temperatura ne sme biti viša od 60°C.
 s_mw70c s_mw70cd Mašina za veš, Vruće Temperatura ne sme biti viša od 70°C.
 s_mw95c s_mw95cd Mašina za veš, Vruće Temperatura ne sme biti viša od 95°C.
 s_mw_ppres Mašina za veš, Perm Pres Odevni predmet može se prati u mašini za veš samo na programu koji koristi hlađenje ili hladno ispiranje pre smanjenja broja obrtaja. Obično uz simbol za pranje na 30°C, 40°C ili 60°C. Smanjiti količinu veša.
 s_mwgentle Mašina za veš, Lagano ili Osetljivo Odevni predmet može se prati u mašini za veš samo na opciji koja omogućava laganu centrifugu i/ili skraćeno vreme pranja za osetljivije odevne predmete. Obično uz simbol za pranje na 30°C i 40°C. Znatno smanjiti količinu veša.
 s_hndw Ručno pranje Prati ručno na 30°C – 40°C. Potopiti odeću u rastvor malo deterdženta i vode i ostaviti da odstoji. Dobro isprati i istisnuti višak vode.
 s_w_donot Bez pranja Odevni predmet ne sme se prati.

Izbeljivanje

NAPOMENA: Sav (98+%) tekstil koji može da se pere može se i izbeljivati određenom vrstom izbeljivača. Ako se izbeljivač ne napominje ili nije prezentovan simbolom, može se koristiti bilo koji izbeljivač.

SIMBOL KRATKO UPUTSTVO ZNAČENJE
 s_b_any Izbeljivanje po potrebi Bilo koji izbeljivač se može koristiti prilikom pranja.
 s_b_nonchl Izbeljivač bez hlora. Izbeljivanje po potrebi. Samo izbeljivač bez hlora odnosno, samo izbeljivač na bazi kiseonika, koji čuva boju, se može upotrebljavati.
 s_b_dont_s Ne izbeljivati Ne sme se koristiti nijedan izbeljivač.

Sušenje

 

SIMBOL KRATKO UPUTSTVO ZNAČENJE
 s_td_norm Mašina za sušenje, Normalno Mašina za sušenje može se koristiti na najvećoj mogućoj temperaturi.
 s_td_nor_l Mašina za sušenje, Normalno, Niska temperatura Mašina za sušenje može se koristiti regularno na programu niske temperature.
 s_td_nor_s Mašina za sušenje, Normalno, Srednja temperatura Mašina za sušenje može se koristiti regularno na maksimalnoj vrednosti programa srednje temperature.
 s_td_nor_h Mašina za sušenje, Normalno, Visoka temperatura Mašina za sušenje može se koristiti regularno na programu visoke temperature.
 s_td_nornh Mašina za sušenje, Normalno, Bez toplote Mašina za sušenje može se koristiti regularno samo na programu „Bez toplote“ ili „Sušenje pomoću vazduha“.
 s_td_ppres Mašina za sušenje, Permanent Press Mašina za sušenje može se regularno koristiti na programu Permanent Press.
 s_td_gentl Mašina za sušenje, Osetljivo Mašina za sušenje može se koristiti regularno samo na programu „Osetljivo“.
 s_td_donot Ne sušiti u mašini za sušenje Ne sme se sušiti u mašini za sušenje.
 s_dr_donot Ne sušiti Ne sme se uopšte sušiti u mašini za sušenje.
 s_dr_line Sušenje na žici Okačiti vlažnu odeću da se suši na žici unutra ili napolju.
 s_dr_drip Sušenje kapljanjem Okačiti vlažnu odeću da se iscedi kapljanjem, bez dodatnog cedjenja.
 s_dr_flat Horizontalno sušenje Položiti horizontalno i ostaviti da se suši.
 s_dr_shade Sušiti u hladu Sušiti što dalje od direktne sunčeve svetlosti
 s_wr_donot Ne uvrtati Odeća se nikako ne sme cediti uvrtanjem.

Peglanje

 

SIMBOL KRATKO UPUTSTVO ZNAČENJE
 s_ir_tall Pegla, Bilo koja temperatura, Sa ili bez pare Potrebno je peglanje i može se izvoditi na bilo kojoj temperaturi i sa ili bez upotrebe pare.
 s_ir_talll Pegla, Niska temperatura Regularno peglanje, sa parom ili bez, može se izvoditi, ali samo na najnižoj opciji (110°C)
 s_ir_tallm Pegla, Srednja temperatura Regularno peglanje, sa parom ili bez, može se izvoditi, ali samo na srednjoj opciji (150°C)
 s_ir_tallh Pegla, Visoka temperatura Regularno peglanje, sa parom ili bez, može se izvoditi, ali samo na najvišoj opciji (200°C)
 s_ir_nostm Ne peglati sa parom Peglanje sa parom može oštetiti odevni predmet, ali je bezbedno peglanje bez pare.
 s_ir_dontt Ne peglati Odevni predmet ne sme biti peglan ili ispravljan peglom.

Hemijsko čišćenje

NAPOMENA: Nemojte eksperimentisati sa sredstvima za hemijsko čišćenje, već to prepustite stručnoj osobi.

SIMBOL KRATKO UPUTSTVO ZNAČENJE
 s_dc_circle Hemijsko čišćenje Dozvoljeno je bilo kakvo hemijsko čišćenje.
 s_dc_a Hemijsko čišćenje, bilo koja vrsta rastvarača Može se koristiti bilo koja vrsta rastvarača prilikom hemijskog čišćenja.
 s_dc_f Hemijsko čišćenje, Samo naftni rastvarač. Prilikom hemkijskog čišćenja može se koristiti samo naftni rastvarač.
 s_dc_p Hemijsko čišćenje, Bilo koji rastvarač osim trihloridetilenskog Bilo koji rastvarač osim trihloridetilenskog se može upotrebljavati.
 s_dc_sc Hemijsko čišćenje, Kratak ciklus Može se koristiti sa A, P ili F zabrana rastvarača
 s_dc_rm Hemijsko čišćenje, Smanjena vlaga Može se koristiti sa A, P ili F zabranama rastvarača.
 s_dc_lh Hemijsko čišćenje, Niska temperatura Može se koristiti sa A, P ili F zabranama rastvarača.
 s_dc_ns Hemijsko čišćenje, Bez pare Može se koristiti sa A, P ili F zabranama rastvarača.
 s_dc_donot Ne može se hemijski čistiti Odevni predmet ne sme se nositi na hemijsko čišćenje

U slučaju kombinovanih simbola, kao što je to slučaj na sledećoj slici, vodimo računa o sledećem:

  • tačkice označavaju temperaturu
  • linije označavaju ciklus ili upotrebu centrifuge (broj obrtaja)
  • ostali simboli imaju isto značenje: ruka – ručno pranje; precrtane linije ispod pegle – bez pare…

Kombinovane oznake

Oznake na etiketi služe da nas upute na to kako da održavamo odeću. Veoma je važno da znamo šta piše na etiketi kada sortiramo veš jer, ako niste sigurni šta sa čime i kako može da se pere, jednostavno proverite na etiketi.

Podeli