Papir

Papir je proizvod pretežno biljnog porekla, osnovne sirovine za dobijanje su:

  • celuloza
  • drvenjača
  • stari papir
  • tekstilni otpaci

Pomoćne sirovine su:

  • punila
  • lepila
  • boje

Punila su praškaste supstance nerastvorljnive u vodi, kao što su kaolin, gips, kreda, talk.

Lepila se dodaju da papir dobije gušći izgled, kompaktniju masu, to su skrobni lepak, kolofonijum, parafin.

Boje su uglavnom organskog porekla, da bi se eliminisala žućkasta boja(ultramarin), da bi se dobio obojeni papir.

Tehnologija dobijanja papira:

Prva faza, priprema polazne smeše ili pulpe (kaše), vodena suspenzija osnovnih i pomoćnih sirovina.

Druga faza počijne kada se kaša nanese, polazi kroz sistem pumpi, sistem valjkova, ako je novac stavja se vodeni žig, na kraju se radi glačanje, satiniranje.

Treća faza je dorada, zavisno od potrebe tržišta papir se obogaćuje voskom, smolama, parafinom. Da bi se dobio filter papir, specijalni papiri.

Podeli