Podela finansija

Finansije se dele na:

–         Mikrofinansije (finansije u užem smislu), obuhvataju finansijske probleme jednog preduzeća tj. Prikupljanje i traženje novca.

–         Makrofinansije (finansije u širem smislu), izučavaju probleme finansiranja celog društva tj. Poslovi koji se zasnivaju na novčanim odnosima.

 

U pogledu finansijske aktivnosti finansije se dele:

  1. monetarne finansije (monetarnu ekonomiju)
  2. fiskalnu ekonomiju (fiskalnu politiku i javne finansije)
  3. bankarstvo (bankarski menadžment)
  4. poslovne finansije (finansijski menadžment)
  5. medjunarodne finansije (medjunarodni menadžment)
  6. osiguranje

Sve ove oblasti finansija su povezane instrumentima, institucijama da bi novac cirkulisao (kružio), da bi se obezbedila likvidnost reprodukcije.

Podeli