Podržite protest studenata zbog promena uslova upisa

Na Stomatološkom i Filološkom fakultetu održani su protesti zbog nezadovoljstva studenata oko promene uslova i cene upisa naredne školske godine. Studenti su protestom uspeli da izbore samo neke od zahteva, a studentsko nezadovoljstvo je svake godine sve veće zbog proizvoljne primene Bolonje.

knjige

Studenti su, praktično, na šalteru saznali o promenama uslova upisa, te da ne mogu da upišu određene predmete, pa im sledi sigurna sedma godina.

Na Filološkom delimična pobeda studenata

Osim toga, Nastavno-naučno veće Filološkog fakulteta ukinulo je pravo studentima da šestu i naredne godine studija plaćaju fiksno 15. 000 dinara, već će od sada plaćati po punoj ceni prenetog boda. Nakon jučerašnjih protesta uslovi za upis produžene i reupisane godine vraćeni su na 15.000 dinara.

Drugi zahtev studenata, protiv ukidanja redovnog sedmog roka, nije prihvaćen. Dekanat je odobrio jedan dan za sedmi rok, a taj dan je u okviru šestog roka.

Fakulteti su u obavezi da četiri meseca pre početka nove školske godine obaveste studente o promenama uslova upisa i cene boda. Filološki fakultet je studente obavestio o promeni 18. septembra, odnosno, nekoliko dana pre upisa.

Studenti Stomatološkog nisu postigli dogovor sa Upravom

Na Stomatološkom fakultetu studenti nisu postigli dogovor sa dekanatom. Dekan je rekao da studenti imaju pravo na samoorganizovanje i protestovanje samo ako je to u okviru i skladu sa Pravilima ponašanja.

Pored toga, rekao je da su odluke u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i normativnim aktima. Studente koji su protestovali ispred zgrade fakulteta sačekala je policija da ih obavesti da ne mogu da protestvuju jer nisu prijavili protest. Takođe, studenti nisu mogli da uđu u neke prostorije jer su na vratima bili postavljeni lanci sa katancem.

Samovoljna primena Bolonje

Zakon o visokom obrazovanju svake godine se menja, a primena Bolonje je nedosledna, studenti su praktično prinuđeni da reupisuju godine, jer upis ESPB svake godine ima sve veće ograničenje.

Rasprava o Zakonu o obrazovanju održana je u maju, ali predstavnici Vlade nisu prihvatili nijednu primedbu onih koji su učestvovali u raspravi.

Studenti svake godine reaguju na promenu koja dolazi u trenutku, ne postoji širi plan o rešavanju problema u visokom obrazovanju, i to je ono oko čega bi studenti mogli više da se organizuju. Pozivanje na odredbe Zakona uglavnom ne vode nikakvom rešenju jer su zakonski akti opšti, i podložni su različitim tumačenjima.

Podeli