Podsticanje izvoza

Podstiču i razvijene i nerazvijene zemlje.

Podsticanje vrši država:

  • Formiranje specijalizovanih banaka koje trebaju da obezbede kredite ili da osiguraju izvozni posao.
  • Država sprovodi propagandne aktivnosti štampanjem knjiga, prospekata, časopisa ili organizovanjem sajmova.
  • Uključivanje ambasada i konzulata u reklamu domaćih proizvoda.

Direktne i  indirektne subvencije

Iz budžeta država pomaže potencijalne izvoznike. EU, SAD – vrše direktne subvencije (za svaki 1e izvezene robe dobije se od države iz budžeta jos 1e).

Indirektne – može da obezbedi razvoj poljoprivrede u nerazvijenim delovima zemlje ili da ulaže u naučno – istraživčki rad, država kada uvoznik uveze robu plati mu troškove osiguranja, roba se plasira kod proizvoda koji su namenjeni izvozu (koriste se kao sirovine ili poluproizvodi u proizvodnji tog proizvoda koji je namenjen izvozu). Ta roba oslobodjena od troškova transporta i osiguranja je konkurentnija.

Podeli