Pojam istraživanja marketinga

Osnovna aktivnost je istraživanje marketinga. (širi pojam – proučavanje širih okruženja, praćenje pokazatelja). Osnovni razlog: informacije koje dobijamo služe kao osnov menadžerima za donošenje odluka. Marketinško istraživanje. Informacije služe da donesu prave odluke u pravo vreme, pouzdani izvori. Ne sme da bude kašnjenja – konkurencija.

 

Definicija:

–         def. Marketing mogućnosti i problema

–         generisanje, usavršavati, oceniti marketing akcije (proizvesti)

–         praćenje performansi marketinga. Performanse – nešto ostvareno, uspeh, dostignuće, rezultat onoga što je marketing postigao.

–         bolje razumevanje marketinga kao procesa

–         deijagnostikuje inf. Potrebe

–         specifikuje metod za prikupljanje informacija

–         organizuje i upravlja procesom prikupljanja

–         interpretira rezultate i saopštava nalaze

 

Osnova za donošenje odluka u menadžmentu – informacije.

Vrste istraživanja:

  1. stimulaciona istraživanja (nauka, tehnika, tehnologija, psihologija, opšto okruženje, preduzeće)
  2. marketing miks – proizvod (procenjuje se mišljenje potrošanja), promocija (da utiče na potrošače).
  3. istraživanje performansi – npr. prodaja – merilo vrednosti, troškove marketinga – planirani sa ostvarnim; promocije – da li se odrazilo na rast prodaje; koliko je potrošač zadovoljan; kada lansiramo novi proizvod da vidimo kako je potrošač zadovoljan.

Podeli