Pokrenut projekat „Studiraj u Srbiji“

Projekat “Studiraj u Srbiji” pokrenut je od strane Ministarstva prosvete da bi motivisali strane studente da upišu ili nastave svoje studije u Srbiji,  a u nastavku možete pročitati koji su cilljevi i izazovi u koji postoje u samoj realizaciji projekta.

mladi stludenti

Prema rečima državne sekretarke Ane Langović Milićević da bi se krenulo sa projektom, bilo je potrebno rešiti probleme koji su postojali u prethodnom periodu, što se pre svega odnosi na komplikovanu nostrrifikaciju srednjoškolskih diploma.

Taj proces je počevši od prošle godine pojednostavljen i ubrzan, a budući da su deo problema bile i boravišne vize, u projekat su uključeni i MUP i MInistarstvo spoljnih poslova.

Koji su ciljevi projekta?

Krajem 80-ih godina, u našoj zemlji je studiralo oko 20.000 stranih studenata, da bi se do 2005. godine taj broj smanjio na svega 184 studenta. Postoji navod da se taj broj poslenjih godina uvećao na oko  1.470 stranaca, međutim nije precizirano koliko su zaista stranci ili studenti srpskog porekla u pitanju.

Projekat je sada u završnoj fazi a njegov dodatni značaj ne leži samo u podizanju ugleda domaćeg obrazovanja, već i u ekonomskom smislu. Nastoji se da se već ove godine u septembru ostvari nekoliko desetina stranih studenata više.

Koje države će biti ciljne u privlačenju studenata?

Pažnja je pre svega usmerena ka zemljama u Dunavskom regionu, kada se radi o ciljnim zemljama za privlačenje studenata. Interesovanje za studiranje u našoj zemlji postoji i među mladima u Kini, Indoneziji, Tajlandu, Vijetnamu i Šri Lanki. Pored ovih zemalja, prema podacima TEMPUS-a, veliko interesovanje su pokazale i Turska i države Latinske Amerike.

Ono što je važno je ispratiti kako su mnogo veće države postupile sa ovakvim projektima, pri čemu mnoge zemlje u našem susedstvu već ostvaruju značajne rezultate po pitanju ovakvih i sličnih projekata.

Novi zakon o visokom obrazovanju?

Ministarstvo će takođe težiti da u izradi zakona o finansiranju visokog obrazovanja sredstva od stranih studenata ostanu u ustanovama, što bi trebalo da ih motiviše da povećaju kapacitete.

Kao prateća aktivnost projekta “Studiraj u Srbiji” je i podsticanje uključivanja što većeg broja visookoškolskih ustanova u Erazmus plus povelju, zato što bez nje od školske 2019/2020. godine neće biti omogućena razmena studenata i profesora.

 

Podeli