Tag: ponašanje u restoranu

Inverzija se u književnosti koristi kako bi se “obrnuo” red reči u rečenici ili...

Fakultet za 21.vek, u skladu sa svojim sloganom, predstavlja još jednu modernizaciju u periodu...

Asindeton ili asident je stilska figura koja nastaje nizanjem reči bez njihovog gramatičkog povezivanja,...

Kako biraš film za gledanje? Da li se oslanjaš isključivo na sopstveni instinkt, preporuku...

Simbol je stilska figura čija je suština da upotrebom reči ili sintagme uputi na...

Metonimija je stilska figura u kojoj se jedna reč koristi da označi nešto drugo,...