Portfolio plasmani

Investiranje u HoV.

Najznačajniji oblici su: obveznice i akcije.

Postoje i : hipotekarne založnice, menice, komercijalni zapisi i sl.

HoV su pisane isprave kojima se izdavalac obavezuje da sve što je u njima napisano ispuni imaocu.

Obveznice – vlasniku daju pravo na naplatu uloženog kapitala uvećanog za fiksnu il promenljivu kamatu. Sadrži : oznaku, firmu – izdavaoc, ime kupca, novčani iznos na koji glasi, visinu kamatne stope, rokove otplaćivanja, itd,

Može biti u domaćoj i stranoj valuti. Mogu se izdavati na kratak, srednji i dug rok.

 

Akcije – potvrda o suvlasništvu, vlasničkog su karaktera. Vlasnik učestvuje u raspodeli dobiti. Mogu biti:

  1. Obične – dividenda se isplaćuje na kraju poslovne godine u zavisnosti od ostvarenog profita. Daju prao na upravljanje.
  2. Prioritetne – ne daju pravo na upravljanje, ali daju pravo prioriteta u raspodeli dividende – unapred se isplaćuje nije vezano za rezultat poslovanja.

Podeli