Posledice inflacije

  1. Preterana emisija novca čime se povećava količina novca u opticaju.
  2. Rast (povećanje) cena.
  3. Smanjuje se kupovna moć novca.
  4. Povećavaju se troškovi života.
  5. Neracionalna potrošnja (lična, investiciono budžetska, iznad ostvarenog dohotka, materijalne mogućnosti).
  6. Povećava se sklonost ka zadovoljavanju.
  7. Smanjuje se akumulacija.
  8. Smanjeni izvoz.
  9. Socijalni efekti.
  10. Poremećaj valutnog sistema. Odliv kapitala u inostranstvo.

Podeli