IT poslovi u Informativnom centru Univerziteta u Beogradu

Univerzitet u Beogradu – Informativni centar (ICUB) otvara konkurs za  prijem 3 lica u radni odnos na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnih radnika u Informativnom centru Univerziteta u Beogradu.

ICUB posao

Poslodavac: Univerzitet u Beogradu, Informativni centar Univerziteta u Beogradu
Pozicija: Konkurs za prijem lica u radni odnos na određeno vreme
Broj mesta: 3
Lokacija: Beograd

ICUB pozicija 1

Opis poslova:

– razvoj Internet sajta Univerziteta u Beogradu (programiranje, dizajn i ažuriranje sadržaja);
– integracija Internet prezentacije sa informacionim sistemom Univerziteta u Beoogradu;
– optimizacija za pretraživače (SEO);
– praćenje i izveštavanje o radu Web sajta;
– ostale poslove vezane za razvoj Internet sajta.

Potrebna znanja:

– PHP, MySQL, HTML, javascript;
– PHP i front-end frejmvorci, CMS sistemi, WordPress, SEO, Google Analytics.

Obrazovanje:

Završen Elektrotehnički, Matematički ili Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu (računarski/informacioni smer).

ICUB pozicija 2

Opis poslova:

– Analiza korisničkih zahteva i izrada funkcionalne specifikacije softvera;
– Projektovanje informacionog sistema Univerziteta;
– Dizajn korisničkog interfejsa;
– Integracija informacionog sistema Univerziteta sa sistemima fakulteta članica i Internet sajtom;
– Koordinacija svih učesnika u razvoju informacionog sistema;
– Praćenje rada informacionig sistema;
– Podrška korisnicima informacionog sistema;
– Dokumentovanje informacionog sistema;
– Ostali poslovi vezani za razvoj informacionog sistema;

Potrebna znanja:

Projektovanje informacionih sistema, proces razvoja softvera, baze podataka,  programiranje.

Obrazovanje:

Završen Elektrotehnički, Matematički ili Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu (računarski/informacioni smer).

ICUB pozicija 3

Opis poslova:

– Projektovanje i razvoj informacionih servisa za analizu i izveštavanje;
– Integracija informacionog sistema Univerziteta sa informacionim sistemima fakulteta članica;
– Napredna analiza posećenosti sajta i rangiranja Univerziteta;
– Projektovanje i razvoj naprednih informacionih servisa;
– Kontinuirano praćenje kvaliteta informacionog sistema;
– Podrška korisnicima informacionog sistema;
– Dokumentovanje informacionog sistema;
– Ostali poslovi vezani za razvoj informacionog sistema Univerziteta.

Potrebna znanja:

– Informacioni sistemi, statistika, analiza podataka, programiranje;
– Java, Big data tehnologije, mašinsko učenje.

Obrazovanje:

Završen Elektrotehnički, Matematički ili Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu (računarski/informacioni smer).

Način prijave:

  • Poslati CV i linkove ka konkretnim projektima koje je kandidat radio na email: sevarac@rect.bg.ac.rs;
  • U CC dodati prijava@razvojkarijere.bg.ac.rs;
  • U subject-u navedite za koju se poziciju prijavljujete (npr. ICUB pozicija 1).

Rok za prijavu: 04. 02. 2016. godine

Podeli