Praksa u marketingu u Mađarskoj ti nikad nije bila bliža!

Praksa u oblasti marketinga i prodaje čeka na tebe! Global Talent program je program plaćenih stručnih praksi koji pruža studentima priliku da steknu profesionalno iskustvo u inostranstvu i nudi mogućnost usavršavanja u multikulturalnom okruženju. U sklopu programa izdvajamo praksu koja se održava u gradu Gyula u Mađarskoj, u trajanju od 12 do 52 nedelje.

Placena praksa u oblasti marketinga i prodaje u Madjarskoj

Student bi radio kao član marketing tima, u kompaniji Kilgray koja je specijalizovana za prevođenje. Očekuje ga rad sa marketing menadžerom kompanije i zajednički odabir kompanija pogodnih za istraživanje i saradnju (najčešće su to kompanije iz oblasti prirodnih nauka). Nakon toga, student dobija 3-4 kompanije koje treba detaljno da istraži. Detaljno istraživanje kompanija uključuje: informacije o radnicima zaduženih za prevodjenje, kontaktne informacije, kompanije sa kojima sarađuju, informacije o tome koliko novca troše na prevođenje, informacije o tome da li su već upoznati sa radom kompanije Kilgray, ugovaranje sastanaka sa relevantnim osobama u kompanijama i sve ostale informacije koje bi mogle da pomognu u prodaji.

Glavni zadaci uključuju: planiranje i kreiranje kampanje istraživanja, pronalaženje informacija o kompanijama, pisanje kraćih izveštaja o kompanijama, rad sa odeljenjem prodaje, detaljna analiza kompanija, zakazivanje sastanaka.

Potrebni uslovi za učešće

  • Osoba mora da bude student
  • Da razume način rada kompanije Kilgray i  poseduje detaljno znanje o njenim produktima
  • Da poseduje mogućnost snalaženja na internetu i socijalnim mrežama,
  • Da poseduje znanja iz oblasti marketinga i prodaje.

Student bi imao platu od $507, što predstavlja prosečnu platu u Mađarskoj u oblasti u kojoj student obavlja praksu.

Ukoliko te zanima ova praksa ili da se detaljnije informišeš, prijavi se na našem sajtu i kontaktiraćemo te u sledećih 48h.

Podeli