Pravne činjenice

Notorne činjenice su apstraktne.

Pravne činjenice su one koje uslovljavaju nastanak, promenu ili prestanak nekog pravnog odnosa (izmedju preduzeća i države, bračnih drugova…)

Dele se na:

 

1. Ljudske radnje, telesne, ali i psihičke radnje koje izazivaju odredjeno pravno dejstvo

–         dozvoljene, radnje saglasne pravu i voljne radnje.
Radnje saglasne pravu ne preduzimaju se sa namerom da izazovu neki pravni efekat (npr. nužna odbrana ili nalaženje tudjih stvari) ali ipak zbog njih nastaju neke pravne posledice. Krajnja nužda (manje od dva zla). Nužna odbrana (kada od sebe, sebi bliske osobe ili imovine otklanjamo trenutnu i neskrivljenu opastnost).
Voljne radnje preduzimaju se upravo sa namerom da bi neki pravni odnost nastao, promenio se i prestao (npr. ugovor – najbrojnije pravne činjenice)

–         nedozvoljene, one su u suprotnosti sa pravom, moralom ili običajima nekog društva. Krivična dela, privredni prestupi i prekršaji.

 

2. Dogadjaji, promene u prirodi koje se dogadjaju bez učešća i volje ljudi (elementarne nepogode) i i dogadjai vezani za nas same (rodjenje, starenje i smrt).

Podeli