Uvod u pravo

Vrste prava

Prema njegovoj prirodi: 1)Prirodno pravo • Dato samom ljudskom prirodom(≠pozitivno-stvaraju ljudi) • Idejno(≠pozitivno – stvarnosno) • (i primitivno pravo);Podsticaj ljudima...

Društveni izvori prava

1)Materijalni izvori prava -Sve ono što porethodi pravu i čini da ono bude kakvo jeste -Najvažniji deo=>država; najbrojniji=>društvene organizacije -izvori...

Državna službena lica

Državna službena lica ≠ društvena službena lica Državna službena lica: -službenici(stalno, profesionalno zaposleni) -neslužbenici(privremeno, povremeno) Birokratija ≠ tehnokratija Savremene države...

Državna organizacija

Državni aparat – službena lica koja vrše svoje poslove trajno i profesionalno, u vidu zanimanja. Državni mehanizam – sastav i...

Nastanak i prestanak države

–Nastanak države: -Teorija stvaranja -Teorija evolucije -Teorija revolucije 1)secesijom 2)unifikacijom 3)sukcesijom Prestanak države: 1)inkorporacijom 2)aneksijom 3)unifikacijom 4)razdvajanjem 5)cesijom 6)podelom 7)međunarodnim...

Promene u poretku države

-revolucione i evolucione promene –Revolucija – skokovita i sveukupna kvalitativna društvena promena kojom se menjaju suština i smisao svih drugih...

Funkcija i delatnost države

Monističko shvatanje – funkcija države = 1 najviši cilj Pluralističko shvatanje – Funkcija države = više njih Subjektivna funkcija –...

Svetska država

-Rimski pesnik Vergilije – Eneida (dolazak najmoćnijeg vladara) -Marko Aurelije – Bog, priroda, isatina , zakon => kosmički poredak -Bertran...

Vrste država prema odnosu njihovih glavnih elemenata

  -Borba elemenata kroz istoriju –Tipične uravnotežen odnos elemenata –Atipične   Sveta Gora(samostalna uprava u srednjem veku, ustav 972.) –...

Državna vlast (suverenost)

-neka vrsta prinude(monopol fizičke prinude) -dva oslonca: autoritet i sila -različita shvatanja državne vlasti: -Toma Akvinski – božje punomoćje(teokratija) -Tomas...

Stanovništvo države

-Stanovništvo(država)≠narod(istorija)≠nacija(država) -državljanstvo -stranci(poštuju p. Sistem države domaćina i svoje države) Država domaćin može proterati stranca≠Država domaćin može izručiti državljanina -državljani...

Područje države

–Fizičke dimenzije. U obliku obrnute kupe. -površinski deo omeden državnim granicama (ne mora biti iz jednog dela) -izuzetak: Antarktik(antarkticki ugovor)...