Uvod u pravo

Značenja države u pravnoj teoriji i doktrini

Teorije učenja: 1)Idealističke -utopističke -platonovo učenje -anarhističke -prirodnopravne -stari vek: Aristotel -srednji vek: Toma Akvinski -novi vek: ugovorne teorije -etičko-kulturalističke(Kant,...

Država kao društvena zajednica i organizacija

-Pojam države – res publica, state, deržava -Država raspolaže brojnim vezama sa drugim druš. Pojmovima: 1)fiziološke veze(krvnog srodstva) –prelazak zbira...

Uvod u pravo kao samostalna disciplina

Uopšteno o uvodu u pravo. -Pravna nauka – jedna od najstarijih društvenih nauka -XX,XXI v. “veliko rastvaranje konsolidovanih škola I...