Primena prava

Ostvarivanje prava u praksi, podrazumeva ponašanje po pravnim normama ili preciznije po dispoziciji.

Ako se obavezni subjekti ponašaju u skladu sa dispozicijom radi se o dobrovoljnoj primeni, a ako po sankciji to je onda prinudna primena. Osnovna svrha sankcije sastoji u njenoj preventivi tj. da do prekršaja ne dodje.

Primena prava vrši se kroz pojedinačne i opšte pravne akte ili kroz obaveze subjekata da vrše odredjene radnje. Primarni interes pravnog poredka jeste da se dobrovoljno pokoravamo dispoziciji pravne norme. Pravne norme poštujemo iz ubedjenja da je takvo ponašanje u našem interesu ali zbog straga od sankcije. To je takozvano autonomno pokoravanje prava. Primena prava se ostvaruje fizičkim radnjama, činjenim ili nečinjenim i kretanjem. Pravne norme se odnose na fizička i pravna lica i državne organe.

U izvršenju pravnih normi koriste se različite radnje subjekata prava:

–         da izvrše intelektualne radnje, npr. donošenje sudske presude

–         telesne radnje, npr. odazivanje na vojni poziv

–         primena fizičke prinute u postpupku izvršenja sankcija

Podeli