Priroda i čovek u tehnološkom društvu

Tehnologija (tehne – veština) nauka koja prati primenu naučno tehnoloških inovacija i dostignuća. Način na koji se nešto proizvoid. Naučno tenička revolucija – viša faza razvoja društva u kojoj se primenjuju naučno tehnički pronalasci. Čovek je stvarao od početka društvene zajednice, ali sporo, tek od 17/18 veka dolazi do većeg razvoja. 18 vek: vek tehnologije. Pronalasci: parna mašina i motor sa unutrašnjim sagorevanjem, menjaju čovekov život.

Postoje tri faze tehnološkog razvoja društva:

 

Predindustrijsko društvo (agrarno društvo), prvobitna ljudska zajednica, feudalizam, robovlasništvo. Čovek se bavi poljoprivredom (zemljoradnjom) i stočarstvom. Znanje je malo i dosta se koristi fizička snaga (vučna). Orudja su vrlo primitivna. Ljudi žive u malim izolovanim seoskim zajednicama gde ima obradive zemlje, društvo se sporo razvija.

U robovlasništvu (krajem) javlja se i zanat.

 

Industrijsko društvo (18 vek) započinje razvoj mašinske proizvodje, seosko stanovništvo se seli u gradove, u selima ostaje trećina stanovništva. Sredstva za rad su savremenija. Industrijska proizvodnja je masovna. Ljudski rad je delimično zamenjen radom mašina. Industrijska proizvodnja koristi prirodne energente (nafta). Razvijaju se gradovi.

 

Postindustrijsko društvo (informatičko), sredinom 19. veka najrazivjenije undustrijske zemlje pronalaskom mikročipa ulaze u ovaj period. Menja se način proizvodnje i privrede društva. Razvijaju se i drugi sektori: obrazovanje, transport, usluge …

Zahteva se visok nivo obrazovanja, značajna promena je brz protok informacija. „Svet postaje globalno selo“. Ušteda u izgradnji infrastrukture (puteva) u razvijenim zemljama. Rade od kuće, nije potrebno ići na posao. Protok ljudi je veliki, ljudi se stalno kreću, cirkulišu. Ljudi se specijalizuju za ono čime se bave.

Političke partije su činioci političkog sistema.

Znanje postaje osnovna proizvodna snaga. Gube se prirodni energenti i koriste se alternativni izvori (solarna, energija vetra). Čovek je neumerenim korišćenjem ugrozio životnu sredinu i svoj opstanak na zemlji. Ekološki problemi savremenog društva. Industrijska tehnika – prljava tehnika (ima propratne pojave kojima se zagadjuje vazduh, zemlja, voda). Efekat staklene bašte, ozonski omotač.

Podeli