Projekat „Vruća stolica“

Projekat „Vruća stolica“ održaće se premijerno na Fakultetu organizacionih nauka, 15. decembra, u organizaciji FON-ovog centra za razvoj karijere. Svrha projekta je da studente pripremi za intervju sa najboljim HR stručnjacima koji ih čekaju na putu do zaposlenja.

fon-vruca-stolica
Cilj je da se studentima pruže smernice, instrukcije i preporuke kako bi sutra, kao sadašnji i bivši studenti FON-a, ostavili pravu sliku o sebi i Fakultetu. Na projektu će se obraditi teme koje se tiču pisanja CV-a i motivacionog pisma, pobeđivanja treme i pripreme za intervju, poslovne komunikacije, poslovne korespondencije i bontona, a nakon svega toga studenti bi imali priliku da se i sami oprobaju u ulozi kandidata za posao.

Projekat se sastoji iz dva dela: Dana teorije i Dana intervjua. Prvi deo obuhvata predavanja interaktivnog tipa koja će se održati na Fakultetu organizacionih nauka. Predavanja će održati vrhunski stručnjaci iz oblasti menadžmenta ljudskih resursa iz kompanija Idea, Creative Office i Adria Media, a na teme:

  • Ostavi IDEAlan utisak, Katarina Acević i Marija Stevanović
  • Pripremi se za posao, Snežana Subotić
  • Savršen razgovor za posao, Vedrana Jelić Božić

Drugi deo projekta obuhvata apliciranje kandidata za fiktivnu poziciju u određenoj kompaniji. Ukoliko prođu selekciju, studenti odlaze na intervju u izabranu kompaniju, a nakon toga dobijaju povratnu informaciju ili feedback o rezultatu sprovedenog intervjua. Otvorena je mogućnost da kandidatu koji se najbolje pokaže, kompanija ponudi praksu ili posao. Na taj način, studenti će znati na kom polju sopstvene ličnosti treba da se razvijaju i usavršavaju. Neke od kompanija koje će učestvovati na projektu su: Delta Holding, Societe Generale, MK Group, JTI, Erste Banka, Frikom, Microsoft i Adria Media.

FON-ov centar za razvoj karijere osnovan je na Fakultetu organizacionih nauka i već devet godina okuplja proaktivne studente spremne da preuzmu inicijativu i da kroz posvećenost i timski rad napreduju i usavršavaju se u profesionalnom smislu. Bavi se obezbeđivanjem potrebnih znanja, veština i iskustava neophodnih za razvoj individualnih karijera i pružanjem podrške studentima pri stručnom usmeravanju i zapošljavanju.

Za više informacija o projektu pratite našu zvaničnu facebook stranicu  ili twitter stranicu.

Prijavi se do 13. decembra na našem zvaničnom veb sajtu www.fonovcentar.rs
ISKORISTI PRILIKU!

Podeli