Prvi svetski rat – frontovi

Prvi svetski rat vodi se na pet glavnih frontova, tri od prvog dana rata. To su zapadni, istočni, balkanski, a kasnije i Italijanski i Solunski front.

Zapadni front nalazi se na zapadu evrope, izmedju Nemačke i Austrougarske na jednoj strani i Francuske na drugoj. Otvoren Nemačkim napadom uz pomoć Austrougarske na Francusku, ratuju i protiv Velike Britanije koja ratuje u Francuskoj. Nemci nisu direktno napali sa svoje granice, jer su tu Francuzi više godina ranije izgradili Mažino liniju, moćnu vojnu infrastrukturu. Nemačka se plašila poraza i Mažino linije, pa napadaju čuvenim Šlifenovim planom iz 1905. godine. On predvidja indirektan napad, napada prvo Belgiju, posao gotov za dva dana, prelaze preko Belgije i izvršavaju napad i zauzimaju severni deo Francuske. I Pariz je bio opasno ugrožen.

1914. u Septembru Francuzi i Velika Britanija zaustavljaju prodor, bitka na Marni, linija fronta se stabilizovala, nije se menjala do kraja rata. Ovde se pojavio prvi tenk, Britanski.

Istočni front izmedju Nemačke i Austrougarske, i Rusije. Napali su i zauzeli najzapadniji deo Rusije, krajem godine, ruska armija i ruska zima zaustavili su prodor. Linija fronta se manje više stabilizovala.

Balkanski front, njega prema Centralnim silama drže Srbija i Crna Gora, ceo je na rekama, na Drini, Savi i Dunavu.

U Aprilu 1915. godine potpisan je tajni Londonski ugovor, na početku rata Italijani su pasivni, cenkali su se, otvoreno, biće na strani onog ko da više. Atanta je bila spremna da više ponudi i zbog toga Italija ratuje na njenoj strani. Ako sve dobro prodje dobiće Istru i Dalmaciju, otvara se Italijanski front na reci Soči. Ovim ugovorom Srbija dobija Bosnu i Hercegovinu i primorje do Splita, ali zato mora da ustupi Bugarskoj onaj deo Vardarske Makedonije predvidjen pre Balkanskih ratova. Pašić ne prihvata ovo i Bugarska će ostati na strani Centralnih sila, i napasti Srbiju u najgorem trenutku, sa ledja.

Poslednji front stvoren je 1916. godine posle povlačenja Srba preko Albanije. Stvar se i, srpska vojska drži centralni deo fronta a sa strane su saveznici.

Podeli