Radio ili radijo – Kako se piše

Ukoliko se pitate da li je pravilno radio ili radijo, odgovor glasi: pravilno je radio. Pojašnjenje zašto je tako možete saznati u sledećim redovima.

Objašnjenje zašto je ispravno radio

Najpre da razjasnimo šta može značiti ova reč. Radio ima tri različite upotrebe:

  • radio – imenica, u kontekstu uređaja za prijem radio-talasa;
  • radio – u kontekstu koji se odnosi na zrake i zračenje;
  • radio – muški rod jednine radnog glagolskog prideva od glagola raditi.

Ma u kom od ova tri značenja se nalazila, reč radio piše se bez glasa J, koji se po pravilu ne piše između glasova I i O, izuzev ako nije deo osnove.

Međutim, kada je reč o promeni imenice radio (prvo navedeno značenje), njena promena u jednini glasi ovako: radio, radija, radiju, radio, radio, radiom, radiju, dok u množini izgleda ovako: radiji, radija, radijima, radije, radiji, radijima, radijima. U pojedinim oblicima vidimo da se piše J zbog postojanja pravila o njegovom obaveznom pisanju između I i A, I i E i I i U, a takođe i između dva glasa I, onda kada je J deo osnove.

Nadamo se da smo razrešili vašu dilemu da li se piše radio ili radijo, te da više neće biti nedoumica u vezi sa upotrebom pravilnog oblika u pisanom jeziku.

Podeli