Rajner Marija Rilke biografija

Rajner Marija Rilke rođen je u Pragu, u činovničkoj porodici, pohađao je vojne i trgovinske škole, smatra se nemačkim pesnikom.
Obišao je celu Evropu, severnu Afriku i Rusiju.

Pred prvi svetski rat, živi u  letnjikovcu zamka Devin, pored Trsta. Mnoge umetnike je život u istom naveo na inspiraciju!

Pisao je prozu i poeziju. Najzhnačajnija dela:

  • “Devinske elegije”
  • “Soneti posvećeni Orfeju”

Orfer je simbol umetnika, njegova devojka Euritika.
Pesmom uspeva da umilostivi boga podzemnog sveta, kako bi oslobodio svoju devojku. Dogovor je bio da se ne okrene kada bude izlazio. Čuvši glasove, okrenuo se i tako je njegova devojka ostala u podzemlju.

Podeli