Razmena studenata – Kako do studiranja u inostranstvu?

Razmena studenata je odličan način da sebe nagradite za odličan akademski uspeh, a ono što ćete dobiti je novo iskustvo, upoznavanje drugih kultura, i nadgradnja ličnog kulturnog kapitala.

Devojka s rancem okrenuta ledjima

S obzirom na to da živimo u zemlji koja je u tranziciji, pa se ne može pohvaliti dobrim ekonomskim statusom građana, razmena studenata je jedinstveno iskustvo, gde ćete dobiti priliku da napredujete, a nećete morati za to da platite.

Razmena studenata je smišljena u cilju poboljšanja statusa studenata, i rušenju ekonomskih prepreka u intelektualnom napretku. U okviru ovih programa student odlazi na drugi fakultet u inostranstvo na jedan ili dva semestra.

U zavisnosti od programa razmena, zapravo, traje od tri meseca (polovina semestra) do 12 meseci. Student ne može ostati na razmeni duže od 12 meseci iz jednog puta, već se nakon 12 meseci mora vratiti u matičnu zemlju, i ukoliko želi može ponovo aplicirati.

Mnogi studenti su neinformisani kada je razmena studenata u pitanju, pa ne znaju čak ni kako se aplicira, ni preko koga se aplicira. Ono što je najvažnije da znate je da se za ove programe aplicira uglavnom preko fakulteta za koji ste se opredelili da studirate u Srbiji.

Prvo odaberite oblast koju želite da studirate u inostranstvu i pogledajte da li postoji ta opcija na vašem fakultetu. Ukoliko ne postoji, pogledajte da li ima neki sličan program za koji ste zainteresovani.

U Srbiji postoji nekoliko popularnih programa razmene studenata, a mi ćemo vam ukazati na njihova pravila, funkcionisanje i posebne uslove koje morate da ispunite.

Erasmus razmena studenata – najpopularnija među studentima

Erasmus je obrazovni program uspostovljen od strane Evropske zajednice u oblasti akademskog školstva, a namenjen je studentima, profesorima i visokoškolskim institucijama.

Od 2004. zemlje takozvanog Trećeg sveta imaju mogućnost da svoje studente pošalju na studije u inostranstvo, a da te studije budu stipendirane od strane inostranog fakulteta. Ovo pravo imaju samo zemlje koje nisu članice Evropske unije, jer građani zemalja članica mogu slobodno da rade, studiraju i žive u drugoj zemlji članici.

Erasmus razmena nudi stuidranje u insotranstvu u trajanju od 3 do 12 meseci. U okviru ovog programa studenti ne moraju samo da studiraju, već mogu i da rade, kao i da rade na fakultetu.

Ukoliko završite neki deo školovanja u inostranstvu, to će pozitivno uticati na vaš CV, jer će poslodavci znati da želite da se trudite i borite. S obzirom na to da je Srbija potpisnica Bolonjske deklaracije, ESPB koji st ostvarili u inostranstvu, direktno se prenosi u Srbiju kada se vratite.

Erasmus programi imaju tri osnovna projekta, dva nisu tematski ograničena i nazivaju se JoinEU-SEE i Basileus, a treći je namenjen samo studentima medicine i naziva se Eraweb.

Erasmus konkurs

Da biste konkurisali na Erasmus razmenu morate da imate završenu prvu godinu na matičnom fakultetu, a apliciranje vršite, takođe, preko njega. Na vašem fakuletu postoji kancelarija za razmenu studenata, i ona ima svog koordinatora koji je uvek tu da vam pomogne.

Prijave su obično online, i traju od oktobra do februrara.

Erasmus ima i jednokratnu donaciju od 400 evra za studente koji odu na razmenu preko Erasmusa u neku od manje popularnih zemalja.

Dodatna pogodnost koju možete ostvariti je da ukoliko provedete čitavu godinu na razmeni, na matičnom fakultetu ćete biti oslobođeni školarine, ukoliko je plaćate.

[button link=“https://beleske.com/erasmus-programi-razmena-studiranje-u-inostranstvu/“]Ukoliko želite da se detaljno informišete o razmeni preko Erasmus porgrama, to možete pročitati u našem tekstu Erasmus razmena – studiranje u inostranstvu.[/button]

Erasmus plus program

Erasmsus plus je širi program od Erasmusa, i pored obrazovanja obuhvata i stipendiranje sportskih, omladinskih i volonterskih programa.

Studenti razgovaraju

Krajnji cilj Erasmus plus programa je maksimalno povećanje mobilnosti studenata i profesora, na međunaronom nivou. Ovaj fond nije ograničnen na Evropu, već je otvoren ka celom svetu.

Ono što Erasmus plus program želi da postigne je povećanje šansi za dobijanje onog posla koji želimo da radimo. Osim toga, radi na poboljšanju veština, organizovanju raznih treninga, i rada sa mladima.

Razmena studenata – uslovi

Princip apliciranja na Erasmus plus je isti kao i Erasmus konkurs, na fakultetu u inostransvu se možete zadržati od 3 do 12 meseci, osim ako ste student medicine i arhitekture, onda se možete zadržati i dve godine.

Dodatna pogodnost Erasmus plus programa je da tokom studiranja se možete prijaviti i na Erasmus praksu. Na ovoj praksi možete raditi od dva meseca do godinu dana, i ne morate čekati da završite prvu godinu, već se možete prijaviti odmah čim upišete fakultet.

Ukoliko imate između 18-30 godina mžete volontirati su stranoj zemlji u periodu od dve nedelje do godinu dana, a svi troškovi života – smeštaj, hrana i osiguranje će vam biti plaćeni. Erasmus plus program spremio je za volontere i mali mesečni džeparac.

Pre nego što uplovite u svet prakse saznajte koja su vaša prava i obaveze dok ste na praksi u nekoj instituciji ili firmi.

Šta Erasmus stipendija pokriva?

Erasmus plus stipendiju možete dobiti kada budete primljeni na razmenu, a stipendija pokriva troškove školarine, registracije i troškove laboratorija i biblioteka u instituciji u koju idete, osiguranje, novčana sredstva za putovanje i mesečni džeparac tokom celog trajanja studija u inostranstvu.

Iznos vaše stipendije varira u zavisnosti od toga koliko ćete vremena provesti na razmeni, kao i razlike u troškovima života između vaše zemlje i zemlje domaćina. Iznos stipendije zavisi i od razdaljine zemlje domaćina i vaše zemlje, ali i od raspoloživosti novčanih sredstava.

Erasmus Mundus – razmena postdiplomaca

Erasmus Mundus je poseban program koji je napravljen isključivo za studente master i doktorskih studija. On podrazumeva sve prethodne benefite, ali ima i neke dodatne. Na Erasmus Mundus programu dobijate dvostruku ili višestruku diplomu jer ste u obavezi da studije u inostranstvu obavite na makar dva različita univerziteta.

To znači da možete kombinovati nekoliko naučnih oblasti, i raširiti svoje polje delovanja, znanja i umeća.

Šta Erasmus Mundus stipendija pokriva?

S obzirom na to da je Srbija partnerska zemlja, studenti iz Srbije imaju pravo na punu stipendiju koja pokriva školarinu, troškove prevoza, preseljenja i upisa na univerzitet. Stipendija pokriva i zdravstveno osiguranje, kao i mesečni džeparac, čiji iznos zavisi od zemlje u koju idete, i od nivoa studija koji pohađate.

Studenti doktorskih studija uglavnom dobijaju veću stipendiju, ali ona bi trebalo da vam bude dovoljna da pokrijete sve troškove života ukoliko nađete adekvatan studentski smeštaj.

Erasmus Mundus konkurs

Na ovaj program se aplicira drugačije, ne preko matičnog fakulteta, već individualno. Potrebno je da se sami prijavite koordinatoru fakulteta koji ste odabrali u Evropskoj uniji. Kada pronađete postidplomski program koji vas interesuje, idite na njegov sajt, i tamo ćete naći sva potrebna uputstva za prijavu.

Ono što je drugačije je da se prijavom na program postdiplomskih studija istovremeno prijavljujete i za stipendiju.

Prijavu šaljete godinu dana unapred. Dakle, ove godine do decembra se možete prijaviti za sledeću akademski godinu. Međutim, rokovi za prijave variraju u zavisnosti od studijskog programa, pa je to ono što biste prvo trebali da proverite.

Ko može da konkuriše na Erasmus Mundus?

Da biste konkurisali morate imati završene osnovne studije, i najmanje 180 ESPB. Da biste konkurisali na doktorske studije morate da imate 300 ESPB, odnoso završene master studije.

Imate pravo da aplicirate na više programa, kako biste povećali vašu šansu za dobijanje stipendije, tako da vam savetujemo da iskoristite tu mogućnost.

Pročitajte iskustvo jednog studenta na Erasmus masteru i saznajte praktične savete kako da dobijete stipendiju i kako najlakše da se prilagodite životu u inostranstvu.

Da li je prosek najvažniji za studiranje u inostranstvu?

Studenti u Srbiji često odustaju i od samog apliciranja na Erasmus razmenu jer misle da njihov prosek njie dovoljno viosk, i da će prijava sigurno biti odbijena. Međutim, prosek nije od presudnog značaja.

Poželjno je da imate visok prosek, ali ukoliko napišete dobro motivaciono pismo, i dobijete dobro pismo preporuke, veće su šanse da ćete dobiti stipendiju nego neko ko samo ima visok prosek.

Nemojte da očajavate zbog proseka, već posetite kancelariju za razmenu studenata, informišete se što više možete, posvetite vreme pisanju motivacionog pisma i verujte u sebe!

Global UGRAD – program razmene studenata

Ovo je program razmene studenata iz Srbije u Sjedinjene Američke Države, uz punu stipendiju za školarinu, smeštaj i osnovne potrebe života jednog studenta. Program se odnosi na sve akademske oblasti studiranja, a selekcija se vrši na osnovu uspeha na studijama.

studenti za stolom uce

Šta pokriva stipendija?

Stipendija pokriva školarinu, smeštaj, ishranu, ali i međunarodna putovanja, konsultacije, džeparac i kupovinu knjiga.

Život studenata je zamišljen u dinamičnom duhu, gde oni pohađaju časove, druže se sa svojim kolegama, imaju direktan kontakt sa profesorima i asistentima, i uvek su im otvorene konsultacije. Studenti mogu da učestvuju i u raznim organizacijama, baš kao i američki studenti, i imaju sva prava kao i oni.

Studenti sami biraju kurseve za specijalizaciju, kao i izborne predmete, mogu da žive u studentskim domovima i učestvuju u aktivnostima studentskog kompleksa.

Ono što se zahteva od studenata je da doprinesu društveno korisnom radu, kako bi bili prepoznati kao oni koji su zainteresovani za društvo, socijalne probleme i njihovo rešavanje, kao i da pokažu poštovanje prema američkoj tradiciji i lakše razumeju američke vrednosti života.

Tokom studija, studenti su obavezni i da obave stažiranje. Na ovaj program mogu se prijaviti studenti osnovnih studija univerziteta u Srbiji, ili visokoškolske ustanove.

CEEPUS – program razmene studenata i nastavnog osoblja

CEEPUS je srednjoevropski program za razmenu studenata i profesora sa sedištem u Beču. Napravljen je u cilju saradnje i mobilnosti među zemljama srednje i južne Evrope. Ovaj program ima 14 država članica, i to su: Austrija, BiH, Srbija, Albanija, Bugarska, Češka, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija i Crna Gora.

Program želi da promoviše zajedničke diplome, i širenje znanja o drugim sličnim kulturama, kao i razumevanje specifičnosti regiona i pomoć u uspostavljanju evropskog obrazovnog prostora.

CEEPUS, osim studiranja i mobilnosti profesora, nudi i kurseve jezika, kao i brojne ekskurzije, u cilju zbližavanja, širenju tolerancije i razumevanju kultura. Osnovna stvar koju podrazumeva ovaj program je univerzitetska mreža između najmanje tri univerziteta iz različitih zemalja članica CEEPUS-a.

Prihvataju se sve oblasti studiranja, nema onih kojih su privilegovani, ili primamljiviji, možete izabrati šta god želite.

Potrebno je da znate engleski jezik, a možete da konkurišete za oblast koja vas zanima, bez obzira na usmerenje na domaćem fakultetu.

Razmena studenata je bogato iskustvo

Ono što ćete dobiti razmenom nije samo studiranje u inostranstvu, ili samo praksa, već ćete dobiti mnogo više od toga – upoznavanje ljudi, upoznavanje navika drugih kultura, upoznavanje drugačijeg načina života.

studenti sede za stolom, zajedno uce i resavaju zadatke

Postaćete prilagodljiviji u kasnijem životu, i na privatnom i na poslovnom planu, lakše ćete razumeti druge ljude i njihove potrebe, kada upoznate mnogo više različitih ljudi.

Nemojte da se stidite i da se na razmeni družite samo sa studentima iz Srbije ili regiona. Iako vam je to lakše jer već znate jezik, i imate sličan mentalitet, potrudite se da upoznate kolege sa kojima nemate toliko zajedničkog, jer ćete možda otkriti nešto novo o sebi.

Razmena studenata je iskustvo koje doprinosi vašem celokupnom životu, tako da ako se premišljate da li idete ili ne, naš odgovor je defintivno – DA, istražite sebe i druge, i uživajte u studiranju!

Podeli