Religija, magija, obred, kult

Pojam religije (religare – vezati, povezati). Najstariji oblik čovekove svesti i najstariji deo kulture. Nastaje kada ljudi počinju da se oslobadjajju od velike zavisnosti od prirode. Razna pitanja, ne umeju racionalno da odgovore, slike, logičko mišljenje, povezivanje pojava.

Nastaje iz potrebe da se poveže nešto. Ljudi počinju da veruju da postoje sile (planine, kazna). Čovek mora da se približi sili, a onda da je kontroliše.

Verovanje čoveka u postojanje nadčulnih sila. Pokušaj povezivanja sa onim što se veruje da postoji, ali se ne može videti, nego je dostupno samo osećanjima.

Obred je praktična radnja u religijama u okviru koje se čovek povezuje sa moćnim bićima.

Faze razvoja religije:

–         prvobitna religioznost, verovanje u sile, daju im ljudske osobine

–         politeizam (poli – mnogo, teus – bog), verovanje u više bogova.

–         Verovanje u jednog Boga

Magija, to su razne praktične radnje, prinošenje žrtava silama u koje čovek veruje da postoje (Mana – indijanci, Orenda – afrikanci, Vakan – stari sloveni). Osnovni magijski princip: pars pro toto – deo za celinu (žrtvuje se deo).

Vrste magije:

–         Imitativna, imitira se nešto iz stvarnog života. Posledica liči na svoj uzrok. Slično povezuje slično. Pećinski crteži, verovali su da ako nacrtaju lov, da će sutra stvarno uloviti nešto. Magijski praktični obredi vremenom će ući u običaje (Dodolske pesme).

–         Kontaktna, magija po dodiru.
Princip: ono što je jednomo spojeno ne može se razdvojiti nikada. Muškarci poklanjaju svadmeni nakit, gvozdene ogrlice – teške su – narukvice (manji oblik). Burma – simbol večnosti, traje.

Kult, objedinjuje i duhovnu i praktičnu radnju.

Kult prirode: biljne vrste, nebeska tela, čovek im daje nadprirodne moći.

Kult drveta: hrasta, čvrsto dugotrajno drvo, zgodno za obradu, ljudi se identifikuju.

Kult ličnosti: obogotovenje ličnosti, npr. Sv. Sava.

Kult predaka – krsna slava.

Magija je okrenuta budućnosti. Religija nije okrenuta budućnosti, već prošlosti.  Religijska radnja se uvek vrši u zatvorenom prostoru, u hramu, vrše ih sveštenici. Magijski obredi se vrše na otvorenom prostoru, vrše ih vračevi. Religijski obred je duohvni a magijski je praktični.

Podeli