Revizor lektira prepričano – Nikolaj Vasiljevič Gogolj

Revizor lektira je dramska komedija Nikolaja Vasiljevića Gogolja. U ovom delu Gogolj ismeva korupciju, zloupotrebu  položaja, samovolju vlasti i nerad. On ustvari ismeva pravu sliku ruskog društva tog perioda, sav nered koji je tamo vladao, kao i pravo lice Rusije. Likovi i fabula Revizora su ispirisani anegdotom koju mu je njegov dobar prijatelj Puškin ispričao. Lektira Revizor je bila inspiracija našem piscu Branislavu Nušiću da kasnije napiše ,,Sumnjivo lice’’.

Revizor je komedija karaktera i obrađuje se u drugoj godini srednje škole, kao i Kir Janja. Ova drama pripada realizmu i predstavlja jedno od najvećih dela epohe. Komedija Revizor je napisana u pet činova, što je karakteristično samo za tragedije, a Gogolj je društveno stanje u Rusiji doživeo kao tragediju. Dalje u tekstu možete naći delo Revizor prepričano po činovima, gde je napravljena i analiza likova ove lektire.

 • Pisac: Nikolaj Vasiljevič Gogolj
 • Književni rod: drama
 • Književna vrsta: komedija karaktera
 • Vreme radnje: prva polovina 19.veka
 • Mesto radnje: varoš u Rusiji
 • Tema: ismevanje ljudskih osobina i realnog društvenog stanja u državi

 Analiza dela Revizor

U sledećem delu je lektira Revizor prepričana ukratko po činovima.

Karakteri i kostimi

Predstavljene su napomene glumcima, kako da tumače glavne uloge i saveti za poslednju scenu na koju treba da obrate posebnu pažnju. Njihova reakcija pri saznanju da revizor u stvari nije Hlestakov, kako se on predstavljao. To dovodi do haosa i opšte pobune, kao i nagle iznenđjenosti.

Prvi čin

U prvom činu Revizora upoznajemo se sa skoro svim likovima, kao što su: gradonačelnik, sudija, upravnik, školski nadzornik, policijski pisar, lekar, upravnik pošte, gradske spahije, gradonačelnikova žena i kćerka.

U prvoj pojavi gradonačelnik obaveštava prisutne da im dolazi revizor i Petrograda i tako želi da ih upozori da sve morajuda dovedu u red pre nego što on dođe. Saznajemo pravo stanje u varoši: lekar u bolnici ne zna da ruski, a o bolesnicime ne vode računa (ne leče ih dobrim lekovima i prljavi su) ; svi državni činovnici primaju mito (što je viši rang veći je mito) ; u sudu vlada haos (smrdi na rakiju, šetaju se guske,..) ; poštar otvara tuđa pisma ; varoš je prljava…

Dolaze gradske spahije Dopčinski i Bopčinski govore ostalima kako je u gostionici neki stranac i svi pomišljaju da je on ustavari revizor iz Petrograda. Gradonačelnik želi da ga poseti kako bi ga bolje upoznao i pokušao da mu se šlihta. Ana Andrejeva, gradonačelnikova žena, takođe pokazuje izuzetno interesovanje da upozna mladog stranca.

Drugi čin

U drugom činu se radnja premešta u gostionicu gde su odseli Hlestakov i njegov sluga Osip. Saznajemo da Hlestakov nije revizor. On je na putu prokockao novac i počeo da zalaže stvari. Duguju novac gostioničaru i on im je pretio da će ih tužiti vlastima. On im ne daje hranu, ako uspeju da ga ubede da im da da jedu, gostioničar im daje neukusnu hranu.

U sledećem delu upoznaju se gradonačelnik i Hlestakov i dolazi do smešne situacije. Gradonačelnik misli da je Hlestakov revizor i želi da mu se dodvori, dok Hlestakov misli da je gradonačelnik došao da radi hapšenja zbog neplaćenog duga u gostioni. Obojca su uplašeni i ne slušaju jedan drugoga šta pričaju. Dolazi do nesporazuma kada gradonačelnik ponudi Hlestakovu da odsedne kod njega, jer Hlestakov misli da hoće da ga odvedu u zatvor. Na kraju mu gradonačelnik daje novac na zajam i Hlestakov prihvata da odsnedne u njegovoj kući.

Treći čin

U trećem činu Revizora Hlestakov prelazi u gradonačelnikovu kuću i obilazi ustanove u varoši. Dolaze Ana Andrejevna, gradonačelnikova žena i njihova kćerka Marja Antonovna. Hlestakov i Ana koketiraju. On se hvali kako živi u Petrogradu, kako poznaje pisce, ministre i generale. Kada Hlestakov ode da se odmori, gradonačelnik i Ana Andrejevna razgovaraju sa slugom Osipom. Žele da saznaju više o Hlestakovu i daju mu novac. Gradonačelnika zanima da li je Hlestakov strog i da li kažnjava činovnike, dok Anu on zanima kao ženu.

Četvrti čin

Hlestakov dočekuje činovnike koji dolaze da mu se dodvoravaju i daju mu novac. Potpuno prihvata ulogu revizora. On svakome priča svoje nevolje, kako se mnogo istrošio na putu i traži od svakoga pozajmicu, a ako nemoju novac prihvata sve što mu daju. Na kraju dolaze i trgovci koji se žale na gradonačelnika i oni mu takođe daju novac.

Osip mu predlaže da odu iz varoši. Hlestakov se slaže, ali pre toga piše pismo jednom prijatelju novinaru. On iskorišćava priliku u opet se  koketira sa gradonačelnikovom ženom, a udvara se njenoj kćerki i prosi je. Na kraju čina Hlestakov i Osip odlaze, obećavajući gradonačelniku da će se vratiti za par dana za svadbu. Gradonačelnik mu daje još para.

Peti čin

Kod gradonačelnika dolaze trgovci da se izvine što su se žalili. Pročuje se po varoši da je Hlestakov zaprosio Marju i dolaze gosti da im čestitaju. Gradonačenik i Ana Andrejevna se hvale budućim zetom i kako će svi otići za Petrograd.

U tom dolazi upravnik pošte koji je pročitao Hlestakovo pismo koje je poslao svom prijatelju. On čita pismo pred svima i shvataju da Hlestakov nije revizor, već prevarant. Posle toga stiže vest da je pravi revizor došao u varoš. Svi su iznenađeni i zbunjeni i nastaje nema scena.

Analiza likova

U Revizoru su glavni likovi gradonačelnik, Ana Andrejevna, Hlestakov, Osip, Ljapkin-Tjapkin, Zemljanika, upravnik pošte, Bopčinski i Dopčinski. Pogledajte kratki opis nekoliko najbitnijih glavnIh likova iz drame Revizor.

Gradonačelnik

On je dugo vremena u družavnoj službi i prima mito. Uvek je ozbiljan i nosu uniformu sa konjaničkim čizmama. Naglo prelazi iz osećaja straha u radost i iz poniznosti u okrutnost. Tokom cele drame slepo pokušava da se dodvori Hlestakovu ne uvideći šta mu on govori.

Ana Andrejevna

Ona je gradonačelnikova žena. Ana vodi računa o sebi, voli da se oblači u lepe haljine i koketira sa Hlestakovim svaki put kad joj se ukaže prilika. Nije ljubomorna kada Hlestakov prosi njenu kćerku Marju jer želi da joj on bude blizu pošto-poto.

Hlestakov

Hlestakov je činovik iz Petrograda i ima oko 23 godine, visok je i mršav. Uvek je obučen po poslednjoj modi. Nije mnogo pametan, ali pomoću Osipa uspeva da iskoristi situaciju kojoj se našao i pretvarao se da je revizor. Ne razmišlja šta govori, voli da se hvali i flertuje sa Anom. Gogolj za Hlestakova govori da on nije varalica, nego da i on samo veruje u ono što laže.

Osip

On je u poznim godinama i izgleda kao pravi sluga. Voli da vaspita svog gospodara, uvek je ozbiljan i zna da je mnogo potreban Hlestakovom jer je pametniji od njega. Ne voli mnogo da govori, ali kada razgocara sa gospodarom oštar je i grub.

Nikolaj Vasiljevič Gogolj – ukratko o piscu

Nikolaj Vasijevič Gogolj je rođen 1809. godine u Politavskoj guberniji u plemićkoj porodici. Školu je završio u Poltavskoj gimnaziji, a studira u Nježinskom liceju. Kasnije odlazi j  Petrograd, gde počinje da radi u državnoj službi. Njegov dobar prijatelj bio je Puškin. Gogolj je bio profesor istorije na Petrogradskom univerzitetu Umro je u Moskvi 1852. godine.

Najpoznatija dela Nikolaja Vasiljeviča Gogolja:

 • „Večeri na majuru kod Dakanjke“ – zbirka pripovetaka
 • „Arabeske“ – zbirka pripovetaka
 • „Mirgarod“ – zbirka pripovetaka
 • „Revizor“ – drama
 • ,,Ženidba“ – drama
 • „Mrtve duše“ – roman
 • „Šinjel“ – pripovetka

Podeli