Rok za otplatu studentskih kredita produžen do kraja godine

Ministarstvo prosvete pomerilo je rok za vraćanje duga sa septembra na 31. decembar ove godine – ukoliko studenti ne isplate dug do tada, biće im zaračunata zatezna kamata.

kreditna kartica u ruci

Oko šest hiljada bivših studenata koji su tokom studiranja koristili studentske kredite, dobili su opomenu da do kraja godine isplate zaostala dugovanja za kredit u celosti. Reprograma duga neće biti, ali u praksi kamate nisu zaračunate onima koji su počeli da vraćaju kredit, pa makar i u ratama koje sami odrede.

Ugovorom o studentskom kreditu precizirano je da obaveza otplate duga dospeva najkasnije u roku od 18 meseci po isteku roka za završetak studija – koji je ostavljen da se studenti zaposle.

Kako nije reč o komercijalnim kreditima, neće biti prinudne naplate duga i studenti neće bti tuženi, ali u Ministarstvu kažu da se ugovorne obaveze moraju poštovati kako bi i drugi studenti mogli da koriste kredit.

U Ministarstvu takođe podsećaju da je mesečni iznos studentskog kredita 8.400 dinara i plaća se u deset rata, a ne moraju da ga vraćaju studenti koji su završili studije u roku s prosečnom ocenom 8.5, kakvih trenutno ima 7.890.

Studenti koji su oslobođeni otplate kredita treba da u roku od 30 dana od diplomiranja dostave overenu fotokopiju uverenja o diplomiranju i podnesu zahtev za oslobađanje od vraćanja primljenog kredita.

Kome otplatiti dug?

Studenti su do kraja 2013. godine kredit vraćali Univerzal banci. Međutim, ona je zbog stečaja ugašena 31. januara 2014. a zamrznuto je i primanje uplata po studentskim kreditima.

Više od godinu dana kasnije, Ministarstvo prosvete je napravilo novi ugovor, sa Unikredit bankom, koja je od drugog marta počela da prima otplate po tim zajmovima.

Same dužnike niko nije obavestio o tome, i njima je zaračunata zatezna kamata za svaki naredni dan kašnjenja s otplatom.

Tako je Jeleni S. nedavno na kućnu adresu stigla opomena da mora da isplati dug za studentski kredit u iznosu od 102.000 dinara, ili će joj biti zaračunata kamata i osnovnom dugu dodati još 16.000 dinara. Ona je kredit vraćala u ratama Univerzal banci, ali od njenog gašenja više nije znala gde da uplaćuje preostali dug.

Podeli