Segmentacija tržišta

Segment – deo tržišta

Tržište – potrošači, oni koji kupuju.

 

Proces u kome se deli tržište na više homogenih podtržišta radi izbora cilja i stvaranja marketing miksa (kombinacija proizvoda sa karakteristikama, cena, distribucija, način i mesto odvijanja, promocija – kombinacija elemenata).

 

Jedno ciljno tržište – jedna kombinacija elemenata.

Ponude se uskladjuju sa zahtevima.

 

Kriterijum za segmentaciju:

 

  1. demografski (pol, uzrast, br. članova domaćinstva)
  2. socioekonomski – zavisi kom sloju pripadaju, nivo obrazovanja, zaposlenost, visina prihoda.
  3. geografske – zavise potrebe od mesta na kom žive (selo, grad, naseljenost, klima)
  4. psihološke – razlike izmedju potrošača, treba ih otkriti (motivi, namere, preferencije, lojalnost)
  5. stil života – postoje razlike medju potrošačima, utiču na njega sve prethodne karakteristike, postoje tipični stilovi života. Kako provode vreme, gde žive, nivo obrazovanja, interesovanje, primanje – prema tome se definiše stil života. Npr. Japanci – tradicija, kultura, porodice; dok je u Americi drugačiji; različiti stilovi prema godištima.
    Ponašanje pri kupovini, razlog kupovine.

Podeli