Tag: silovanje

Pronalaženje savršenog mesta za život, koje će olakšati studiranje i učenje, jedno je od...

Kopirnice i štamparije nalaze se na velikom broju lokacija u Beogradu, a čini se...

Retoričko pitanje je specifična upotreba upitne rečenice, koja ne traži i ne očekuje nikakav...

Polisindeton je stilska figura kojom se označava ponavljanje istog ili različitih veznika između nekoliko reči...

Da ste pre deset godina rekli da hoćete da slikate profesionalne fotografije telefonom, fotografi...

U poslednjih nekoliko decenija, sve je više mladih koji svoje lično nezadovoljstvo izražavaju na...