Skladišna funkcija

 Pojam, značaj i zadaci skaldišne funkcije

 Skladišna funkcija je zadužena za čuvanje robe.

 Organizacija skaldišta

 Svrha organizacije: povećanje efikasnosti rada skaldišne službe

Potrebno je opremiti skladište.

Principi:

  • ekspeditivnosti (brza manipulacija robe – princip uskladištenja i princip lokalizacije)
  • ekonomičnosti (prirodni gubici (kalo, kvar, rastur, lom) i ostali gubici (poplava, zamljotres, požar) )

 Evidencija u skladištu

 Evidencija se vodi u obliku kartoteke.

Nomenkaltura – grupisanje materijala po unapred određenim pravilima.

Podaci trebaju da budu tačni i ažurni.

  •  serijski sistem (serijski broj za svaku vrstu materijala)
  • dekadni sistem (u 10 grupa)
  • kombinovani sistem (za preduzeće sa širokim asortimanima, npr. megamarket)

Analiza skladišne funkcije

 Ekonomisanje skladišnim prostorom

K = Pn / Pb

K – koeficijent iskorišćavanja skladišnog prostora

Pn – neto prostor (smeštaj robe)

Pb – bruto prostor (ukupan skladišni prostor)

K = 2000 / 4000 = 0,5

K = 50%

Analiza proučava ostvarene efekte rada u skladištu i produktivnost rada.

Racionalnost rasporeda robe u skladištu.

Podeli