Sosovi ili sosevi – Kako se piše

Na pitanje da li se piše sosovi ili sosevi, odgovor glasi: sosovi. Pojašnjenje zašto je tako naći ćete u sledećim redovima.

Objašnjenje zašto je pravilno sosovi

Reč sosovi je množinski oblik reči sos. Jednosložne imenice koje se završavaju na -S (tipa kos, štos, bos, los, sos) imaju množinske oblike sa nastavkom -OV- ispred nastavka za oblik padeža, stoga je oblik sosovi jedini fonetski ispravan.

Nadamo se da više nemate nedoumicu da li se piše sosovi ili sosevi i da u budućnosti neće biti problema sa pisanjem pravilnog oblika.

Podeli