Srbija među poslednjima u zadržavanju kvalitetnih kadrova

Srbija je, od 137 zemalja, na 134. mestu po kapacitetu zadržavanja kvalitetnih kadrova, a na 132. mestu po privlačenju novih talenata. Ovo su rezultati koje je definisao Svetski ekonomski forum. Pročitajte ostala rangiranja Srbije na ovoj listi, kao i na kom mestu se nalazimo po kvalitetu obrazovanja.

studenti sede za stolom i citaju

Kvalitet obrazovanja nizak

Srbija se po kvalitetu obrazovanja nalazi na 99. mestu. U 2016. godini nalazila se na 56. mestu na planu obrazovanja i zapošljavanja.

Ono što je dobra stvar je da Srbija zauzima visoko 16. mesto prema diversifikaciji znanja visokobrazovanih.

Srednjoškolci imaju nisko znanje o fakultetima

Srednjoškolci koji planiraju da nastave svoje školovanje na fakultetima nisu upoznati sa visokim obrazovanjem u Srbiji. Srednjoškolci nisu upoznati ni sa sistemom bodovanja Bolonjske deklaracije.

Osim toga, ne znaju ni koje su njihove obaveze i prava kao studenata.

Interesovanje za IT sektor imaju uglavnom muškarci

Srednjoškolci koji su zainteresovani za nastavak studija u IT sektoru uglavnom su muškarci, oni koji su išli u gimnaziju, đaci iz velikih gradova, kao i učenici čiji roditelji imaju veći ekonomski status. Ovi učenici ne biraju IT zbog visokih primanja, već zbog profesionalnog napretka i kompeticije.

Znanje učenika recipročno platama nastavnika

Istraživanja su pokazala da su plate koje primaju nastavnici u direktnoj vezi sa znanjem učenika.

Što je u nekoj zemlji veća zarada nastavnika u osnovnom obrazovanju, to učenici imaju bolje rezultate na PISA testiranju u sva tri domena pismenosti – matematičke, čitalačke i naučne.

Ova istraživanja uradili su Nemanja Vuksanović i Dragan Aleksić sa Ekonomskog fakulteta.

Istraživanje je pokazalo da je zarada nastavnika više uticala na rezultate znanja učenika nego bruto domaći proizvod po glavi stanovnika.

Većina zaposlenih u Srbiji ne koristi računar

Istraživanja su pokazala da oko 59% zaposlenih u Srbiji ne koristi računar skoro nikada, na svom glavnom plaćenom poslu.

Ukoliko želite da saznate kako bi vaš budući posao izgledao pogledajte serijal Moj budući posao koji smo spremili za vas kako bismo vam olakšali izbor fakuleta.

Podeli