Plan istraživanja

Sačinjava se pre nego što aktivnost počne. Plan – projekat (u pisanoj formi)   –         kako će teći proizvod –        ...

Pojam istraživanja marketinga

Osnovna aktivnost je istraživanje marketinga. (širi pojam – proučavanje širih okruženja, praćenje pokazatelja). Osnovni razlog: informacije koje dobijamo služe kao...

Strategija segmentacije

masovni (nediferencirani) marketing. Potrošači nisu podeljeni, homogeno tržište. Marketing miks je identičan za čitavo tržište. Masovni mediji (coca-cola) preduzeće se...

Segmentacija tržišta

Segment – deo tržišta Tržište – potrošači, oni koji kupuju.   Proces u kome se deli tržište na više homogenih...

Konkurencija na tržištu

Konkurencija – borba medju učesnicima na tržištu (konkurencija medju potrošačima, kupcima, borba interesa), što ih je više, veća konkurencija.  ...

Veza marketinga sa drugim naukama

Psihologija: –         potrebe –         stavovi –         motivi –         razvoj ličnosti –         osobine ličnosti   Statistika: –         izvori podataka –         obrada...

Podela tržišta

Prostor: –         lokalno (jedno mesto) –         regionalno (npr. niški region) –         nacionalno (jedna zemlja) –         medjunarodno (svetsko)   Osnovna podela:...

Tržište

Prostor na kom se sučeljava ponuda i tražnja.   Postaje sve više apstraktno, nije vezano za mesto.   Ponuda –...

Dinamičnost marketinga

Tražnja => količina novca koju su potrošači spremni da daju za neki proizvod   Zahtev potrošača: asortiman, sezonske tražnje  ...

Integralnost marketinga

Transportna funkcija, proizvodna, finansijska.   koordinacija aktivnosti potfunkcije (uskladjivanjem) koordinacija marketing funkcije i ostalih poslovnih funkcija Saradnja marketinga sa drugim...

Definisanje marketinga

AMA: Marketing je proces planiranja i sprovodjenja koncepcija, odredjivanja cena, distribucije i promocije ideja, roba i usluga, radi kreiranja razmene...

Poslovne orijentacije preduzeća

Vrste orijentacije Fokus Sredstva Cilj Proizvodna orijentacija Proizodnja Unapredjenje procesa proizvodnje Proizvesti što više Prodajna orijentacija Prodaja postojećih proizvoda (nametanje)...