Magazin: Marketing četvrta godina

Najnovije

Sačinjava se pre nego što aktivnost počne. Plan – projekat (u pisanoj formi)   –         kako će teći proizvod –        ...

Osnovna aktivnost je istraživanje marketinga. (širi pojam – proučavanje širih okruženja, praćenje pokazatelja). Osnovni razlog: informacije koje dobijamo služe kao...

Sačinjava se pre nego što aktivnost počne. Plan – projekat (u pisanoj formi)  ...

Osnovna aktivnost je istraživanje marketinga. (širi pojam – proučavanje širih okruženja, praćenje pokazatelja). Osnovni...

masovni (nediferencirani) marketing. Potrošači nisu podeljeni, homogeno tržište. Marketing miks je identičan za čitavo...

Segment – deo tržišta Tržište – potrošači, oni koji kupuju.   Proces u kome...

Konkurencija – borba medju učesnicima na tržištu (konkurencija medju potrošačima, kupcima, borba interesa), što...

Psihologija: –         potrebe –         stavovi –         motivi –         razvoj ličnosti –         osobine ličnosti  ...

Prostor: –         lokalno (jedno mesto) –         regionalno (npr. niški region) –         nacionalno (jedna zemlja)...

Prostor na kom se sučeljava ponuda i tražnja.   Postaje sve više apstraktno, nije...

Tražnja => količina novca koju su potrošači spremni da daju za neki proizvod  ...

Transportna funkcija, proizvodna, finansijska.   koordinacija aktivnosti potfunkcije (uskladjivanjem) koordinacija marketing funkcije i ostalih...

AMA: Marketing je proces planiranja i sprovodjenja koncepcija, odredjivanja cena, distribucije i promocije ideja,...

Vrste orijentacije Fokus Sredstva Cilj Proizvodna orijentacija Proizodnja Unapredjenje procesa proizvodnje Proizvesti što više...