Značenje pojma marketing

1. Marketing kao ekonomski proces   2. Marketing kao poslovna koncepcija, proizvodna koncepcija, prodajna koncepcija, marketing   3. Posmatra se...

Nastanak i razvoj marketinga

Razvoj teorije marketinga   1900. – 1910. otkriće (dobija svoje ime) 1911. – 1920. kristalizacija 1921. – 1930. integraija (Nilsen,...