Presecanje platnog bilansa

Presecanje platnog bilansa se može vršiti u raznim tačkama, može biti u suficitu, deficitu ili ravnoteži. Po Oskaru Kovaču najvažniji...

Vrste transakcija koje se regulišu u platnom bilansu i neravnoteža u platnom bilasu

Vrste platnog bilansa su: Tekući – u kome se evidentiraju sve transakcije vezane za robe, usluge i faktore proizvodnje (doznake...

Pojam i koncept platnog bilansa

U spoljnoj trgovini postoje dva pravila: Izvoziti (najviše zaraditi) i uvoziti (najmanje platiti) Platiti i naplatiti Razmena kapitala se knjiži...

Podsticanje izvoza

Podstiču i razvijene i nerazvijene zemlje. Podsticanje vrši država: Formiranje specijalizovanih banaka koje trebaju da obezbede kredite ili da osiguraju...

Neoprotekcionizam

Skup mera koje primenjuju razvijene zemlje sveta da bi zaštitile svoju privredu. Mere: Kontigenti i samoograničavanje izvoza Restriktivni uvozni postupak...

Mere iz oblasti finansijske politike

Avansni depozit kod uvoza – prilikom uvoza robe uvoznik mora da uplati depozit na račun svoje poslovne banke u iznosu...

Ostale mere kojima se štiti domaća privreda

Borba protiv monopola – svetska trgovinska organizacija smatra da monopoli treba da učestvuju u svetskoj trgovini, moraju da budu fer...

Mere koje direktno utiču na količinu

Kontigenti – količina ili vrednost robe čiji obim odredjuje vlada s tim što ministarstvu za trgovinu i privrednoj komori prepušta...

Argumenti za zaštitu domaćeg tržišta

Kada je svetska cena viša od domaće cene – najčešće se izvozi, u boljem položaju su domaći proizvodjači, a u...

Carine

Carina predstavlja obavezu uvoznika, eventualno izvoznika, da u momentu kada roba prelazi nacionalnu granicu plati propisanu sumu novca u korist...

Moderne teorije medjunarodne trgovine

Teoretičari: –         Posner – smatrao je da je uvodjenje tehnike i tehnologije u proizvodnju važno jer obezbedjuje nastanak novog proizvoda...

Intraindustrijska trgovina

Razmena sličnih ili diferencijalnih proizvoda izmedju zemalja. Istovremeno se uvoze i izvoze slični proizvodi. Interindustrijska trgovina označava ili samo uvoz...