Inverzija stilska figura – definicija i primeri

Inverzija se u književnosti koristi kako bi se “obrnuo” red reči u rečenici ili delovi određene rečenice, radi što jasnijeg...

Asindeton stilska figura – definicija i primeri

Asindeton ili asident je stilska figura koja nastaje nizanjem reči bez njihovog gramatičkog povezivanja, odnosno bez upotrebe veznika. To je...

Meša Selimović biografija

Mehmedalija Meša Selimović je rođen u Tuzli 1910. Nakon završenih studija na Filozofskom fakultetu u Beogradu, do početka Drugog svetskog...

Stranac lektira prepričano – Alber Kami

Roman Stranac je napisao francuski nobelovac Alber Kami. Glavni motivi u romanu su: ljudska egzistencija, prolaznost i besmisao života, usamljenost...

Čekajući Godoa Semjuel Beket – prepričana lektira i analiza drame

Analiza drame Čekajući Godoa i ukratko prepričana lektira "Čekajući Godoa" će vam pomoći da shvatite smisao i značenje dela koje je napisao Semjuel Beket.

Zločin i kazna lektira – Fjodor M. Dostojevski

Roman Zločin i kazna napisao je Fjodor M. Dostojevski. Ova lektira se obrađuje u četvrtoj godini srednje škole. Uglavnom se...

Lektira Prokleta avlija analiza – Ivo Andrić

Roman Prokleta avlija je napisao naš poznati nobelovac Ivo Andrić. U ovom delu Andrić piše o fra Petru. On je...

,,Hamlet’’ prepričano – drama Vilijama Šekspira

,,Hamlet“ je tragedija koju je napisao čuveni engleski pisac i pesnik, Vilijam Šekspir. Ova drama se odvija u Danskoj i...

Vilijem Šekspir biografija

VILIJEM ŠEKSPIR “Hamlet”  – surov, da bi dobar bio! – tragedija: “Romeo I Julija”, “Kralj Lir”, “Otelo”, “Hamlet”, “Makbet” renesansa...

Derviš i smrt prepričano – Meša Selimović

Roman Derviš i smrt je napisao Mehmed Meša Selimović. Glavni motiv u romanu je potraga za smislom života. Glavni junak...

Žak Prever biografija

Predgovor – Danilo Kiš. Nadrealistički pokret – manifest nadrealizma – Andre Bretol. Pobuna je jedini tvorac svetlosti, a ta svetlost...

“Kamena uspavanka” Stevan Raičković

Savremeni pesnik! “Kamena uspavanka” spoj tradicionalnog i modernog! Forma, teme iz prošlosti. Obnovi formu sonete! – 14 stihova – 2...