Francisko Goja biografija

Francisko Goja, rođen je u Fuendotodos, Španija, 1746. Umro je u Francuskoj 1828. Oženjen Josifom Bojeu. Vrsta umetnosti – slikarstvo...

“Razgovor sa Gojom” Ivo Andrić

Potreba za saradnikom koji svet doživljava blisko. Potreba za bliskošću sa umetnikom. Veza umetnika i umetnosti Umetničko delo može inspirisati...

“O kulturi” Isidora Sekulić

Isidora Sekulić  rođena je u Mošorinu, Bačka. Pisala je eseje, hronike, kritike.“Saputnici”, “Djakon Bogorodicne crkve”. Zaljubljena u toku života u...

Smisao i zadaci proučavanja književnosti

Smisao proučavanja književnosti: otkrivanje svetova, ljudi obrazovanje uživanje u lepoti oplemenjuje ljude kultivisanje emocija(kanalisanje istih) bogaćenje rečnika Ivo Andrić “O priči...