Struktura stanovništva

Stanovništvo se razlikuje po polu i starosti. Biološka struktura koja podrazumeva stanovništvno po polu i starosti u neposrednoj je vezi...

Raspored stanovništva na Zemlji

 Svatnovništvo sveta je neravnomerno raspoređeno. U žarkom pojasu zivi samo ¼, a u umerenom ¾ celokupnog stanovništva. Pošto je mnogo...

Podela karata prema razmeri i sadržini

 Karta je po svojoj sadržini različita. Na listovima papira iste veličine mogu biti predstavljeni manji delovi zemljišta, a može i...

Odlike i faktori demografskog razvoja

 Čovek je najsavršenije biće žive prirode. Prvi čovek se pojavio pre 1.5 miliona godina. Njegova prapostojbina bila je oblast Azije...

Matematička osnova geografske karte

Prvu geografsku kartu je sastavio Grk Anaksimander. Karta je umanjena slika jednog dela ili cele Zemljine površine, koja je predstavljena...

Kulturni životni standard stanovništva

Začeci pismenosti vode trag iz praistorije. Najstarije slikovno pismo potiče iz rodovske zajednice. Ovo najstarije pismo naziva se piktografsko pismo...

Kartografski metod u geografiji

Pored matematickih, karta sadrzi i geografske elemente. To su reljef,vode,biljni svet,naselja,saobracajnice,administrativno-politicke granice,privredne i kulturne elemente. Reljef se predstavlja metodom izohipsa,šrafa,boja...