Magazin: Istorija druga godina

Korejski rat – kada je počeo rat u Koreji, njegov uzrok i posledice

Korejski rat predstavlja veliki oružani sukob, koji se od 1950. do 1953. godine vodio na korejskom poluostrvu. Prvobitno je rat...

Pad Zapadnog rimskog carstva  – kako se dogodio i šta je uslovilo

Pad Zapadnog rimskog carstva je važan istorijski događaj koji se odigrao 4. septembra 476. godine, kada se nakon skoro pet...

Punski ratovi – istorija dugogodišnjeg ratovanja

Punski ratovi obuhvataju tri značajna rata koji su se desili u III i II veku pre nove ere, zbog sve...

Uspon nacizma u Nemačkoj

Adolf Hitler (1889. – 1945.) rodjen u Braunau, kod Linca, Austrougarska. Vodja trećeg rajha, firer, Hitler, austrijski nemac; rođen u...

Nemačka osvajanja pre rata

Glavni zadaci Hitlera bili su da učvrsti svoju vlast, zatim da reši ekonomsku krizu, naoružavanje. Kada se učvrstio, nastoji da...

Kraljevina SHS

1. decembar 1918. Stvorena je kraljevina SHS, Jugoslovenska država, postojala oko 70-80 godina. Prvi ustav donet je tek 28. Juna...

Fašizam u Italiji

Fašizam je politički pokret, nastao u Italiji u prvoj polovini 20-og veka, glavno obeležje fašizma je italijanski imperijalizam, težnja da...

Drugi srpski ustanak 1815.

Brutalna uprava obnovljene turske vlasti izaziva drugi ustanak. Novi vezir, ugušio prvi ustanak, izabran za vezira beogradskog pašaluka, Sulejman paša...

Knez Mihailo Obrenović

Knez Mihailo Obrenović vladao je od 1839. – 1842. godine (prva vladavina) i od 1858 – 1860. godine.Knez Miloš Obrenović...

Ekonomska kriza iz 1929.

Čuvena velika depresija, najveća ekonomska kriza do tada, najviše pogodila najveće zemlje, visokorazvijene industrijske zemelje, SAD, velike zemlje zapadne evrope...

Proboj Solunskog fronta i kraj rata – Prvi svetski rat

Počinje 14. septembra 1918. goine. Artiljerska priprema pešadijskog proboja, otvorena je snažna artiljerska vatra po neprijateljskim položajima, Bugarskim, Nemačkim, Austrougarskim....

Prvi svetski rat – napad na Srbiju 1915. i povlačenje srpske vojske, stvaranje solunskog fronta

Prvi svetski rat – napad na Srbiju 1915. i povlačenje srpske vojske, stvaranje solunskog fronta. Početkom oktobra 1915. napadaju udruženim...