adl adl

Magazin: Istorija druga godina

Najnovije

Adolf Hitler (1889. – 1945.) rodjen u Braunau, kod Linca, Austrougarska. Vodja trećeg rajha, firer, Hitler, austrijski nemac; rođen u...

Glavni zadaci Hitlera bili su da učvrsti svoju vlast, zatim da reši ekonomsku krizu, naoružavanje. Kada se učvrstio, nastoji da...

Adolf Hitler (1889. – 1945.) rodjen u Braunau, kod Linca, Austrougarska. Vodja trećeg rajha,...

Glavni zadaci Hitlera bili su da učvrsti svoju vlast, zatim da reši ekonomsku krizu,...

1. decembar 1918. Stvorena je kraljevina SHS, Jugoslovenska država, postojala oko 70-80 godina. Prvi...

Fašizam je politički pokret, nastao u Italiji u prvoj polovini 20-og veka, glavno obeležje...

Brutalna uprava obnovljene turske vlasti izaziva drugi ustanak. Novi vezir, ugušio prvi ustanak, izabran...

Knez Mihailo Obrenović vladao je od 1839. – 1842. godine (prva vladavina) i od...

Čuvena velika depresija, najveća ekonomska kriza do tada, najviše pogodila najveće zemlje, visokorazvijene industrijske...

Počinje 14. septembra 1918. goine. Artiljerska priprema pešadijskog proboja, otvorena je snažna artiljerska vatra...

Prvi svetski rat – napad na Srbiju 1915. i povlačenje srpske vojske, stvaranje solunskog...

28. Jul 1914. objava rata Srbiji, dve nedelje kasnije kreće Austrougarski napad pod generalom...

Prvi svetski rat vodi se na pet glavnih frontova, tri od prvog dana rata....

Uvod u prvi svetski rat, 19. vek, vek formiranja nacionalnih država. Preraspodela kolonijalnih poseda....