Magazin: Komercijalno poznavanje robe

Najnovije

Razlikujemo nekoliko preseka: Ako se seče stablo, to je poprečni presek. Ako se seče uzduž, po sredini to je radijalni...

Podela papira prema gramaturi: običan polukarton karton lepenka Podela papira prema nameni: novinski, papir za izradu dnevnih novina, od drvenjače...

Razlikujemo nekoliko preseka: Ako se seče stablo, to je poprečni presek. Ako se seče...

Podela papira prema gramaturi: običan polukarton karton lepenka Podela papira prema nameni: novinski, papir...

Papir je proizvod pretežno biljnog porekla, osnovne sirovine za dobijanje su: celuloza drvenjača stari...

U izradu nameštaja osim drveta ulaze i materijali kao što su aluminijum, mesing, čelik,...

Postupci su rezanja, sitnjenja, brušenja drveta. Nastaje: Rezana gradja nastaje rezanjem trupaca, daske, gredice,...

Suva destilacija drveta je postupak zagrevanja drveta bez prisustva vazduha na temperaturi od 380...

Elementi: C, O, H, N (50%, 43%, 6%, 1%). Jedinjenja: celuloza, hemiceluloza, lignin, tanin,...

Cement je važan gradjevinski materijal koji se odlikuje lakom obradom, postojanošću, jednostavnom primenom. Ima...

Postoje ravna stakla, šuplja stakla, specijalna stakla. Ravna stakla: Prozorsko, služi za zastakljivanje prozora,...

Prva faza dobijanja stakla sastoji se u pripremanju sirovina, drobljenju, mlevenju i mešanju. Druga...

Staklo je čvrst kompaktan i amorfan materijal (amorfan – nema kristalnu strukturu), dobija se...

Prema tome koje se sirovine koriste za proizvodnju keramike, keramiku smo podelili na: Klasičnu,...